Soutěže 1281
Výuka 1256
Semináře 422
Havraspár

Autor: Indris Elwinor
Práce odevzdána: 30. 4. 2019 16:35
Seminář: Seléna a Endymión
Přednášející: Selena Enail Smithová

Zadání semináře

Napište mi báseň o minimální délce 20 veršů o smutku, jenž zaplavil Seléninu duši.

 

Vypracování

Dobrý den,

posílám svou báseň.

 

Seléna

Každou večer k tobě přicházím,

po celou noc tě provázím.

Jen s tebou čas krátký strávit mám,

než ráno zas ti sbohem dám.

 

Tvou stále vidím podobu,

tu tvojí tváře ozdobu.

K ní zraky stále obracím,

však pohled tvůj nikdy nespatřím.

 

Tebe má v moci věčný sen,

ten tolik je smrti podoben.

Jakou tě mocí vzbudit mám,

už nápadů já postrádám.

 

Polibek vtisknu na tvůj ret,

jen lehce, jako padlý květ.

Do něj svou lásku uzavřu.

Snad oči tvé tak otevřu.

 

Proč osud je tak krutý k nám,

z nás každý musí zůstat sám.

Ach,  láska má je jenom sen,

jež nikdy nesmí být naplněn.