Soutěže 1280
Výuka 1255
Semináře 422
Mrzimor

Autor: Ludovic Astier
Práce odevzdána: 18. 4. 2019 14:24
Předmět: Žabologie, 2. A
Termín: 6. termín

Zadání domácího úkolu

Vyberte si:

1) Nakreslete (či jinak umělecky ztvárněte) žabí tanec

2) Co je kurare? Jak působí? A jak se liší od působení jedu pralesniček? (min 3 palce)

3) Bajka o největší a nejmenší žábě na světě. Se všemi náležitostmi bajky. (min 3 palce)

Vypracování

Zdravím,

pokusil jsem se nakreslit tančící žáby:

 

Ludovic Astier