Soutěže 1182
Výuka 1021
Semináře 374
Mrzimor

Autor: Ludovic Astier
Práce odevzdána: 7. 5. 2019 21:07
Předmět: Kočka, tvor v kouzelnickém světě, 1. A
Termín: 7. termín

Zadání domácího úkolu

Dnes máte na výběr z několika zadání. Jedno si vyberte a to zpracujte.

1) První kočka ve vesmíru, zjistěte o ní něco více. Jak to bylo? O co šlo? Jak to zvládla kočička? Minimálně 3 palce.

2) Zjistěte něco o té nejdražší kočce. Jak to probíhalo, proč to probíhalo? Minimálně 3 palce.

3) Nakreslete ilustraci na téma 'První kočka ve vesmíru'. Můžete to pojmout jak jen chcete.

4) Napište báseň na téma 'Moje kočka mi čte myšlenky'. Minimální délka 20 veršů.

Vypracování

Zdravím,

vybral jsem si třetí téma:

 

Ludovic Astier