Soutěže 1254
Výuka 1209
Semináře 410
Zmijozel

Autor: Charlesie Di Lotr
Práce odevzdána: 28. 8. 2019 21:40
Soutěž: Co bude učit? II
Zadavatel soutěže: Marylin Cuthbert

Zadání soutěže

Další novou posilou profesorského sboru je profesorka Hekatea Centaurix. Ani o jejích předmětech nevíme zatím v podstatě nic - jen to, že pravděpodobně budou tři, a že opět mohou, ale vůbec nemusí, mít něco společného s názvy, které uvedla v kabinetě inspektora výuky. A i tentokrát by mě zajímalo, co vlastně bude nová profesorka učit.

 

Je mi jedno, zda na to půjdete přes čajové lístky, nitrozpyt nebo vlastní intuici a důvtip. Jediné, co mě zajímá, je váš názor na to, co se skrývá pod názvy "Lichometníci", "Úlomky dubů a jmelí" a "Antikvární listování". 

 

Vaše odpovědi prosím posílejte v následujícím tvaru:

Aktuálně známý název předmětu - Skutečný název předmětu - Stručný popis předmětu (info o předmětu) + krátké zdůvodnění, proč si myslíte, že se právě tento předmět pod daným krycím názvem může skrývat/proč si myslíte, že právě tento předmět bude profesorka Centaurix učit

 

Hodnocení:

0-5 srpců za kvalitně (předvědčivě/vtipně/originálně) popsaný a zdůvodněný předmět (při rozsahu cca 2 palce)

Vypracování

Lichometníci
- Kouzelnické běhání po lichých metách

Ve světě vznikla nová kouzelnická sportovní disciplína, která bude nově zavedená od roku 2020 také na kouzelnické Olympiádě. Jedná se o běh po lichých metách. Kouzelnický běh v jakémkoliv prostředí, ve kterém je nutné počítat liché mety a postupně skákat při běhu na každou z nich není jednoduché a bez tréninku ani bezpečné! Proto se nejprve tomuto sportu musíte naučit a od toho je tento předmět.

Obsah:
- Co je lichá meta
- Jak správně počítat
- Běh a jeho klady i zápory
- Běhání bez kalkulačky
- Praktické cvičení: Běh na čas I.
- Praktické cvičení: Běh na čas II.
- Tvorba lichých met
- Historie novodobého sportu
- Liché mety a jejich využití v praxi

Na tento předmět je nutné pořídit si vhodnou sportovní obuv, která však nebude okouzlená!

 

Netuším, proč si paní profesorka vymyslela takový název. Možná se obává, že by Olympijský výbor mohl její předmět zrušit, jelikož ještě nebylo vydáno oficiální prohlášení a tak možná paní profesorka trochu předbíhá čas...

 

Úlomky dubů a jmelí
- Učení o kreativitě z dubu a jmelí

Dub i jmelí je možné využít nejen jako léčebné prostředky v různých lektvarech, ale také jako okrasné. V tomto předmětu se naučíte, jak využít těchto dvou prvků a vytvořit z nich kupříkladu okrasnou girlandu, která však bude mít také kouzelnické vlastnosti a upozorní vás kupříkladu na nekalé úmysly. Předmět není tak jednoduchý, jak se vám může zdát. Je zapotřebí nejen zručnosti, ale také znalosti symboliky a zaklínadel.

Obsah:
- Dub a vše o něm
- Jmelí a vše o něm
- Nástroje, které potřebujete
- Zaklínadla
- Symbolika prvků
- Praktické cvičení: Tvoříme
- Praktické cvičení: Zaklínáme
- Praktické cvičení: Věšíme
- Dub a jmelí nejen na Vánoce

 

Myslím, že běžný název předmětu se zdál paní profesorce až moc fádní a vymyslela tak něco okázalejšího, protože předmět rozhodně bude neobvyklý a určitě i poučný. Vždyť kdo by nechtěl krásný věnec z jmelí, který by zabraňoval třeba přenosu chřipky do domu! Za mě perfektní záležitost.

 

Antikvární listování
- Listonošem v důchodu

Důchody nejsou nijak vysoké a mnozí se důchodu možná ani nedožijí. Tento předmět vám však vypomůže si v důchodovém věku snadno a rychle přivydělat. Listonoš tak v důchodovém věku přenáší různé dopisy či zásilky a my se naučíme, jak efektivně a snadno se s prací poprat v době, kdy vás trápí různé neduhy.

Obsah:
- Listovní tajemství
- Důchodový věk
- Co dělá listonoš?
- Lektvary a masti na bolesti kloubů a zad
- Jak zakouzlit listonošskou tornu
- Jak s kloubní protézou nastupovat na koště
- Když vám zakážou létat a roznášet dopisy
- Pěší cesta je také cesta
- Letax v době, kdy paměť neslouží
- Jak využívat pamatováček
- Jak využít zkušenosti listonoše v době stáří
- Ortopedické boty a jejich druhy
- Listovní zásilky a dopisy
- Jak neztrácet poštu
- Proč je důležité doručovat včas?
- Listonoš je jen krůček k poslíčkovi s pizzou
- Praktická zkouška s lektvarem stáří

Dle mého paní profesorka chtěla zastřít fakt, že předmět je spíše pro starší studenty, protože přece jen, co se v mládí naučíme, ve stáří jako když najdeme. A když se tedy naučíme být starobylými listonoši v moderní době, která teprve propukne, budeme se mít finančně o něco lépe... A to je jistě potřebná věc.

Vysv. Antikvární - význam dle mudlovské technologie: starobylý, zastaralý, opak současného a moderního.