Soutěže 1281
Výuka 1257
Semináře 422
Zmijozel

Autor: Alexa Spiderwicková
Práce odevzdána: 22. 9. 2019 23:53
Předmět: Živlová magie, 1. A
Termín: 1. termín

Zadání domácího úkolu

Vyberte si jedno ze zadání a to zpracujte, jak nejlépe umíte.

Zadání č. 1

Vyberte si jedno z pojetí živlů, jak jsme si je představili v hodině. Každý živel mi vyfoťte. Tvořivosti meze nekladu, můžete vyjít ven, můžete stvořit „koláž“ předmětů a různých prvků, spojit obojí. Očekávám 5 fotografií či koláží vašich vlastních snímků. (U indiánského pojetí chci i „zvuk“, u čínského „pohyb“ atd.)

Zadání č. 2

Nakreslete či namalujte, co jste spatřili v Živlové sluji.

Zadání č. 3

Stvořte báseň, která bude vycházet z představy živlů, jak je vnímali američtí Indiáni. Bude to báseň bojovná, óda, veršovaná bajka, nebo snad píseň válečníka? Je to zcela na vás. Hlavní roli zde však musí mít jednotlivé živly a totemová zvířata. (alespoň 16 veršů)

Vypracování

Vybrala jsem si Zadání č. 2. Živlová sluj mě uchvátila, viděla jsem mnoho zajímavých výjevů, ale nejvíce mě zaujala bytost podobající se čínskému draku, tvoru, kterému je magie vlastní...
V živlové sluji

Alexa Spiderwicková