Soutěže 1281
Výuka 1257
Semináře 422
Mrzimor

Autor: Helen Miltonová
Práce odevzdána: 20. 9. 2019 11:59
Předmět: Létání na koštěti, 1. A
Termín: 1. termín

Zadání domácího úkolu

V běžných úkolech si můžete vybírat:

1) Proč jsem se přihlásil na tento předmět? Jaké mám zkušenosti?

2) Mé vysněné koště (óda, popis, kresba s popisky, ...)

3) Oliver McCollin na koštěti (óda nebo kresba)

Vypracování

Dobrý den, pane profesore,

 

vybrala jsem si možnost nakreslit Vás na koštěti ...+uculí se+.

 

Helen M.