Soutěže 1481
Výuka 1517
Semináře 499
Hogwarts.cz

Autor: Keša z Borové
Práce odevzdána: 12. 2. 2012 09:04
Předmět: Léčivé rostliny, 1. A
Termín: 1. termín

Zadání domácího úkolu

Domácí úkol vypovídá, jak k úkolu, ale i předmětu přistupujete. Omluven vám tedy může být pouze JEDEN (1) domácí úkol. Jakmile dotyčný úkol splníte, omluva se smaže a vy, můžete požádat o další omluvu. Omluvy nechť se dostaví VÝHRADNĚ DO MÉHO KABINETU, NIKOLIV SOVOU ČI PŘES VYPRACOVÁNÍ DÚ. Na omluvy v sovinci či poslané přes vypracování domácího úkolu nebude brán zřetel.
Bude-li někdo v časové tísni či v jiných problémech, které mu budou bránit v plnění svých povinností, nechť neváhá, a napíše rovněž do mého kabinetu do příslušné kolonky. Kdo tak neučiní, škodí jen sám sobě.
Za neodevzdané úkoly nedávám T (Troll), ale H (Hrozné = 5) včetně odečtení 10 bonusových bodů. 

Nyní již k úkolu na tento termín:

Co je to Hippokratova přísaha? Nekopírujte ji sem, jen mi napište, co vás při jejím čtení napadlo. Jak se vám jeví z hlediska moderního člověka – pardon – kouzelníka, co se vám v ní líbí a nelíbí.

Vypracování

 

Je pravděpodobné, že každý ví, co by tak mohla Hippokratova přísaha znamenat. Ovšem když jsem si, v souvislosti s tímto domácím úkolem, vyhledávala podrobnější informace, narazila jsem na definici, která mě opravdu zaujala. „...je přísaha skládaná lékaři, která obsahuje základní etické principy jejich povolání...“ To slovo „etické“ mě zaujalo.

Když se totiž podíváme na znění té přísahy, je zřejmé, jak se právě etika, etické principy, s časem mění. Domnívám se, že dnes přísahat a volat Apollóna lékaře a Asklépia a Hygii, by působilo poněkud zmateně. To říkám, jakkoli se považuji za staromilce a klidně bych takovou přísahu brala. Jen, když pominu mnohá staletí christianizace a rekatolizace, nejsem si jista, jakou by taková přísaha měla závaznost.

Nejsem lékař, ale když si představím, že bych si měla vážit svých přednášejících na škole jako svých rodičů a podporovala je ze svého zajištění, tak mě obchází mrákoty. Navíc, s ohledem na výši mých příjmů, bych brzy byla na mizině

A pak už k té etice lékařských zákroků. Postupem času se rozšiřují lidské znalosti o člověku, o nemocech, o jejich příčinách a léčebných postupů. I morálka se od dob Hippokrata a Pythagorejců poněkud změnila. Lékař, který by nás nechal na pospas bolesti z ledvinových kamenů, by jistě nemohl vykonávat své povolání. Ohledně potratů pak dodnes bují ohnivé diskuse. I když, ony to většinou nejsou diskuse. Jsou to dva oddělené, hlasitě vedené, monology. Ano, i chirurgii bychom mohli pověsit na hřebík.

Slovo euthanasie se pak úplně bojím vyslovit. I tady jsou spory hlasité. Argumenty obou stran jsou stále stejné. Na jedné straně se bijí v hruď zastánci lidských práv. Vlastně, ti jsou na obou stranách, jen si to každý vykládá po svém.

V závěru si pak říkám, že dnes je každému lhostejné, že by se mu mělo vrátit všechno špatné, co kdy udělal. I když, i na to starý text přísahy pamatoval.