Soutěže 1389
Výuka 1399
Semináře 461
Nebelvír

Autor: Newika Shelley Lovecraft
Práce odevzdána: 24. 11. 2019 08:38
Předmět: Historie Hogwarts, 1. A
Termín: 6. termín

Zadání domácího úkolu

Budete mít několik možností na výběr, tak si dejte záležet!

Erb školy
Diplom NKÚ
Úchvatné šaty

Nejraději bych za nějaké kreslení / tvoření, ale můžete napsat i pěknou básničku. Žádná próza tentokrát! 

Vypracování

Dobrý den,

Pokusím se si dát záležet s básní - snad se bude líbit. Tématem mi je Erb školy.

 

Nejen nad branou našeho Hradu

Erb hrdě visí; aniž by vládl slovy;

Jenž o spolupráci čtyř kamarádů

Která škole dala vzniknout; mluví

 

Lev hrdý zde v poli rudém stojí

Odhodlán bránit přísahu dávnou

Dráp i zuby jak připravené k boji

Za věc šlechetnou a správnou 

 

Had stříbra zas na zeleném poli

Svou řečí káže všem, jak žít mají

Vlastní prospěch před cizím volí

Co získal by rád, to všem kol tají

 

Orel moudrý též symbolem se stal

Bystrost a myšlení on odmění jistě

Nevšední nápad, ni ten by netrestal

Ideu jen sdělit všem jasně a čistě

 

Jezevec poklidný život pak vede

Radost a dobrotu nad vše vzývá

Ostatním od mraků zamete nebe

Z nory své poklidně na svět se dívá

 

Tuto pověst praví erb školy Bradavic

Poslouchala jsem mockrát ji očima

Bylo to všechno či hledat mám víc?

Hledím naň znovu - příběh zas začíná

 

S pozdravem, 

Newika Shelley Lovecraft