Soutěže 1389
Výuka 1399
Semináře 461
Hogwarts.cz

Autor: Veronica Narcissa Williamsová
Práce odevzdána: 27. 12. 2019 03:17
Předmět: Symbolika kolem nás, 1. B
Termín: 9. termín

Zadání domácího úkolu

Vítejte u zadání ročníkové eseje, kterou je třeba odevzdat, pokud chcete zdárně ukončit první ročník Symboliky kolem nás. Ročníková esej se skládá ze tří částí, vypracovat musíte každou z nich.

1. Tajemné dveře do světa magických symbolů

Určitě jste si jich už všimli. V zadním koutě naší učebny byly po celou dobu, nenápadné, jen trochu pootevřené, tajemné… Vaším úkolem v této části je jedno z níže uvedeného:

a) Popište, zbásněte nebo nakreslete, jak dveře do říše magických symbolů vypadají. Prý jsou plné ornamentů a reliéfů, mají na sobě prazvláštní klepadlo a kliku, ale každý je vidí trochu jinak.
b) Napište, zbásněte nebo nakreslete, co jste spatřili a zažili, když jste těmi dveřmi prošli.

2. Vlastní Ex commentāriīs

Slyšeli jste už někdy o tzv. Ex libris? Jedná se o grafickou značku, symbol, který určitým způsobem charakterizuje majitele knihy, je jeho osobitým obrázkovým podpisem. Vaším úkolem je stvořit Ex commentāriīs, grafický podpis do vašeho zápisníku, při jehož tvorbě použijete rostlinnou a zvířecí symboliku (chcete-li, nemusíte se omezovat letos probranými symboly, můžete si nastudovat i jiné). Co přesně vás vystihuje, jaké zvíře, jaká rostlina? Vyberte si jedno z níže upřesněných zadání a to zpracujte:

a) Vlastní obrázek + krátký komentář ke zvoleným symbolům
b) Grafická koláž symbolů + krátký komentář ke zvoleným symbolům

3. Vlastní symbol

Všechny symboly nějak vznikly, někdo je vymyslel, nakreslil, přiřadil jim význam. Vy si právě to vyzkoušíte ve třetí části ročníkové eseje. Vymyslete, nakreslete a popište význam vámi stvořeného symbolu. Nemusíte se držet letos probíraných témat, fantazii se taktéž meze nekladou.

Vaše ročníková esej by neměla být kratší než 10 palců. Jeden poctivý obrázek vydá za 2,5 palce textu, věřím, že tři čáry či šmouhy na papíře mi nepošle nikdo z vás.

Přeji mnoho sil a tvořivé inspirace!

Vypracování

 

1. Tajemné dveře do světa magických symbolů (a)

Symboly jsou zvláštní věc - pro určitou sortu lidí mohou mít stejný, podobný či docela jiný význam. Takto si alespoň vysvětluji, proč některé symboly na dveřích vnímám jinak, než jak bych se třeba dočetla někde v učených knihách. Dveře jsou vrátka pro můj svět symbolů a já jsem moc ráda, že jste mi umožnila do nich nahlédnout.

Dveře nenápadně splývající s hradním kamením, ale přesto plné zajímavých a tajemných prvků!

Klenbou prolézá živoucí křoví - na levé straně se mu daří, kvetou lístky, rostlina je na této straně odolná a plná života. Na straně pravé je však pouze trní - snad to značí, že cesta je neschůdná?

Po stranách je vyryto sedm zářících symbolů. Odspodu - neviditelný plášť, kámen vzkříšeníbezová hůlka jistě nějak vedou k odkazu relikvií smrti a mé propojení s kouzelnickým světem. Nad hůlkou zjednodušená sova značící touhu po vědomostech a moudrosti, snad i zvědavost, co se za dveřmi ukrývá. Plamen, protože o ten jsem se rozsáhle popálila, mi připomíná všechny v minulosti spálené mosty (a zase ta obraznost!), vztek i naději na nový začátek - oheň jednou zhasne. Pentagram coby ochranné znamení (i když posléze jsem se dočetla, že by musel být nakreslen v kruhu), ale také pět fází života a pět živlů. Dorůstající srpek měsíce, pro mě značí cestu za cíli. Už jsem se vydala na cestu, ale ještě potrvá, než tam dorazím. A nakonec slunce. Zářící, hřejivé, přinášející teplo, ale zároveň i smrtící a zraňující jako láska.

Dveře samotné jsou z podivné kov připomínající látky samovolně vytvářející ornamenty. Místo klasického klepadla s hlavou a těžkým kovovým kroužkem, je v levé vrchní části umístěna zvonkohra. Funkci to má stejnou - jen nic neduní. Pličkou se klepe však stále a jeden si může i zahrát jednoduchou písničku o pěti tónech.

A nakonec klika ve tvaru motýlích křídel. Přitažením k sobě se dveře zavřou, odtažením od sebe otevřou. Ale co člověk udělá, to už je na něm. Efekt motýlích křídel - každé životní rozhodnutí má určitý dopad, ať už minimální či enormní. Proto symbol motýlích křídel na dveřích nesměl za žádnou cenu chybět.

2. Vlastní Ex commentāriīs (a)

Poslední dobou jsem se hrozně vzhlídla ve žralokovi (symbol síly a nebojácnosti, rovnž ale i násilí a strachu). Z květomluvy ke mne zase nejvíce promlouvá slunečnice. Jenže taky chci, aby můj podpis vyjadřoval princip dualismu! Střet dvou prvků, rovnováha. Dobro a zlo, ale především černá a bílá - nic není jen takové nebo onaké! Proto má žralok barevnou pouze jednu stranu, vodorovně překlopen je černobílý. Stejně tak i slunečnice. Co se může jevit jako jasné a přímočaré ve skutečnosti může mít i několik tváří pod povrchem! A někdy naopak ty nejzáhadnější a nejroztodivnější věci můžou být zcela jasné a jednoduché.

3. Vlastní symbol

Než abych se nad věcmi dlouze zamýšlela, raději jsem nakreslila, co mi nejdřív přišlo na rozum. Začalo to trojúhelníkem, místo jehož třetí hrany pokračuje spirála. Ze začínající, a kvůli spirále nikdy neukončené hrany, ústí tečkovaná jakoby poskakující dvoubarevná čára.

Zelená a stříbrná je zvolena pouze z důvodu hrdosti a příslušnosti ke zmijozelské koleji!

Třebaže pro jiného pozorovatele to může mít jiný význam, já v tom vidím životní cesty. Už na začátku, vrcholu nedokončeného trojúhelníku, máte odpočku. Můžete se dát přímo nebo nejistě kličkovat. Přímou cestou se dostanete do rekurze. Pořád se budete opakovat a opakovat, cesta ven je cestou přes minulost. "Kličkami" (můžeme přecházet po zelených/stříbrných tečkách, kroužit kolem nich nebo je i projít všechny) se můžeme dostat znovu do spirály nebo na samotný začátek. Má pak ale něco začátek? Možná, že si můžeme vybrat začínat ve spirále - nesvede nás to ale přeci jen jednou zase zpátky do spirály?

Věřím, že historie se neustále opakuje (spirála), že cestu si dláždíme životními rozhodnutími a že i když si naoko můžeme vybrat, osud nás zase zpět svede na naši předurčenou cestu. Pak už zbývá se jen ptát - co kdyby... Jenže historii nelze změnit.

Vlastně jsem mohla nakreslit kruh, ale mám dojem, že by plně nevystihl můj symbolický záměr - však si taky kruh svých významů jistě užívá dost.

 

Doufám, že se ve vašich dalších předmětech ještě uvidíme! :)