Soutěže 1392
Výuka 1399
Semináře 461
Havraspár

Autor: Cesmína Hardy
Práce odevzdána: 8. 2. 2020 23:25
Předmět: Druidi a jejich umění, 1. A
Termín: 1. termín

Zadání domácího úkolu

Zvolte si JEDNU z nabídnutých možností:

1) Zpracujte jednu z „lásek“ kreativně – kresbou, koláží, básní o třech slokách, haiku, drabblem… co Vás napadne. Podstatné je, aby Vaše dílo vyjadřovalo základní pocit, podstatu zvoleného druhu lásky.

2) Jaký je Vás názor na proto-druidy a atlantský původ druidů?

Vyjděte z přiloženého textu P. Carr-Gomma – uveďte, které myšlenky Vás zaujaly, vůči kterým naopak zůstáváte skeptičtí, které informace jste znali a které pro Vás byly novinkou…

 

Vypracování

Dobrý den,

pokusila jsem se ztvárnit "Lásku k Zemi, půdě a volnosti", úctu k volné přírodě. Jde o kresbu inspirovanou stylem Zentangle a připojila jsem báseň haiku.

Příroda je dar

zem dává sílu, život

volá naději.

 

S pozdravem,

Cesmína Hardy.