Soutěže 1936
Výuka 2273
Semináře 765
Nebelvír

Autor: Andromeda Mithrim
Práce odevzdána: 1. 11. 2020 12:50
Předmět: Artušovské legendy, 1. A
Termín: 4. termín

Zadání domácího úkolu

Zvolte si jednu variantu (můžete i dvě, ale nikoli na úkor kvality)

1) Nejen Artušův meč má své jméno, totéž platí i o dalších zbraních v bájích (jednu jsme letmo zmínili v hodině) a středověkých eposech.
Porozhlédněte se, najděte tři příklady – chci znát jméno zbraně i hrdiny či boha, kterému náleží, typ zbraně a její popis, čím je zvláštní, jak ji hrdina získal apod. (3 palce celkem by neměly představovat žádný problém)

2) Kouzelný meč měl i jeden hrdina z českých pověstí, který se vypravil do světa získat do znaku lva. Zaveršujte mi o tomto rytíři – a zmiňte také, čím byl kouzelný meč zvláštní a kde je prý ukryt (ideálně přímo v básni, ale lze i stručně mimo ni).

3) Zaměřte se na způsob, jakým Merlin splnil Utherovo přání… v příbězích o Harry Potterovi se také setkáváme s něčím podobným, přinejmenším třikrát či čtyřikrát. O které kouzlo se jedná? Stručně popište okolnosti: kdo, jak, proč? Je s daným kouzlem spojeno nějaké riziko?

Vypracování

Dobrý den, paní profesorko, 

vybrala jsem si zadání číslo 2: 

 

Kníže Bruncvík

Andromeda Mithrim

 

Bájný Bruncvík – kníže český,

 sen měl vskutku velmi hezký.

Procestovat chtěl svět celý,

 tak učinil neb byl smělý.

 

Neoménii ženě svojí,

prsten dal co život pojí.

Švihem v sedlo, rozloučení,

pár čeká dlouhé odloučení.

 

Léta plynou, čas si běží,

někdy žár, pak zase sněží.

Bruncvík na svých cestách dlouhých,

nezažívá slastí pouhých.

 

Na hoře smrt mezi muži,

poté Noh jej unes v kůži.

Osvobozen, živý stále,

zažívá svůj příběh dále.

 

V lese viděl souboj litý

drak se sápal, lev byl hbitý.

Kníže lva se mečem zastal,

čas přátelství rázem nastal.

 

Kam jde Bruncvík, i lev pádí,

boj po boku oni svádí.

Další cesta na hrad vede

kde Olibrius sítě přede.

 

Bruncvík ze zlé pasti unik,

nalez meč, co značí zánik.

Meč sám stíná lidem hlavy,

v hradu krále setnul davy.

 

V Českou zemi kníže pádí,

kde jeho ženu jiný svádí.

Bruncvík v boji o svou dámu,

mečem setne hlavu pánu.

 

Tak šťastný konec Bruncvi nastal,

v erbu mocný lev mu povstal.

Po smrti, když v hrob byl vložen,

meč byl v Karlův most uložen.

 

Jak stará legenda praví

-"Až nastane souboj dravý,

meč na světlo se vrátí zpět,

a vrátí Čechům jejich svět!"

 

 

S pozdravem 

Andromeda Mithrim