Soutěže 1481
Výuka 1517
Semináře 499
Zmijozel

Autor: Maraike Auri Nordahl
Práce odevzdána: 20. 12. 2020 20:31
Předmět: Latina, 1. A
Termín: 8. termín

Zadání domácího úkolu

Vyberte si jednu z možností.

  1. Méně známá pověst o založení Říma vypráví o Romě, dívce, která patřila k těm, kterým Aeneas pomohl uprchnout z hořící Troje. Když přistáli u italských břehů, Aeneas chtěl plout dál, jakmile si jen trochu odpočinou a naberou zásoby. Roma si ale myslela, že by se mohli usídlit už zde, a proto s několika dalšími ženami v noci tajně podpálila jejich lodě, takže Trojanům nezbylo než zůstat. Nové město, které zde založili, pak pojmenovali po ní.
    Vybarvěte úryvek z komiksu obkresleného z Děsivých dějin. Nezapomeňte na text do bublin (vymyslete vlastní) a obrázek podepsat.
    [také zde]
  2. Vymyslete vlastní variantu toho, jak mohl Řím (lat. Roma) dostat své jméno.
  3. Nakreslete múzu, NEBO vymyslete báseň pro její přivolání a pomoc.

 

Vypracování

Dobrý den, moje Múza je nevděčná potvora a nenechá se ošálit sladkými řečičkami a sliby, i tak to občas ještě zkusím. Třeba takhle:

 

3. 

Vyvolávám svoji Múzu, 
pomoz mi psát tuto hrůzu,
drahá Múzo, volám tebe, 
volám pomoc z modra nebe.

Nejsem schopná napsat nic, 
ať se snažím sebevíc, 
drahá Múzo, sakra práce, 
kde je moje inspirace? 

Nemusíš mi dávat pusu, 
stačí jenom trocha vkusu, 
aby moje střípky snění
byly aspoň zčásti k čtení. 

Pěkně prosím, Múzo milá, 
abys mě včas navštívila,
o termínu čas fakt nemám, 
a tak tebe už teď hledám. 

Drahá Múzo, nevděčnice, 
já tě sháním často sice, 
ty se však jen občas zjevíš,
jak mi pomoct, navíc nevíš. 

Zkrátka už přijď, Múzo snová, 
s láskou, tvoje Nordahlová. 

 

~ Maraike Auri Nordahl