Soutěže 1449
Výuka 1505
Semináře 492
Hogwarts.cz

Autor: Isabella Anne Swan
Práce odevzdána: 8. 5. 2021 20:12
Seminář: Děsivé pověsti z hradů a zámků I
Přednášející: Sally-Ann Olson

Zadání semináře

Vyberte si jednu z možností:

1) Ve výkladu jsem pouze jménem zmínila několik zámků a hradů. Jeden si vyberte a něco mi o něm napište. Do úkolu připište, odkud jste čerpali.

2) Vymyslete si vlastní pověst o zakopaném pokladu. 

3) Pokud rádi básníte, básnicky ztvárněte pověst o templářích a dvanácti stříbrných sochách. Nechám na Vás, kterou verzi použijete - zda tu z Veveří nebo tu ze Starých Hradů.

4) Nakreslete či namalujte hrad (může být jakýkoliv) a pod ním ukrytý poklad.

 

Pokud byste měli problémy s minimální délkou úkolu, můžete vyhledat a do úkolu připsat, jak je možné, že v pověsti z Veveří měl orloj ukazovat patnáctou hodinu, a přesto kopali za východu slunce.

 

Psací úkoly budou mít minimálně 3 palce, báseň alespoň 16 veršů. U obrázku se trochu posnažte, aby to nebylo jen pár čar.

Vypracování

Plameny pochodní 

zatančí na stěnách 

kde mlčí ctihodní 

v podzemních hlubinách

 

Tam dvanáct templářů 

v kruhu se modlí, 

už v srdcích rytířů

klíčí plán podlý 

 

Dvanáct soch stříbrných 

už leží v hrobě, 

kopáče přejde smích

až přijde k sobě 

 

V temnotě pohřbený 

marně muž křičí:

strašlivé prozření

mu v srdci klíčí 

 

Odplata přeci jen 

templáře čeká:

jdou chodbou se svícnem,

a tma je leká 

 

Tu přízrak kopáče 

z hrobu se zdvíhá:

dává se do pláče, 

svým vrahům spílá 

 

V útěk se obrací 

tváří v tvář smrti, 

srdce jim krvácí, 

hrůza je drtí 

 

Tak sochy stříbrné 

v podzemí leží, 

přízraky mrtvolné 

věčně je střeží