Soutěže 1481
Výuka 1517
Semináře 499
Nebelvír

Autor: Newika Shelley Lovecraft
Práce odevzdána: 6. 6. 2021 16:24
Předmět: Kryptologie, 4. A
Termín: 9. termín

Zadání domácího úkolu

Tritheim a jeho šifrovací systém mi je velice sympatický. Napište nějaké velice důležité sdělení, které bych měla vědět a podle pana Tritheima zašifrujte. Dodržte nebo se alespoň velice přibližte požadované délce textu. 

Chcete-li pošetřit můj čas, vložte odkaz na vypracování nezašifrované :-)

 

Nebo

 

Návrh vlastní kódové knihy. Písemné i obrazové zpracování, je možné použít přebal z minulé hodiny, ovšem náplň už bude originální. Nezapomeňte uvést – kdo a při jaké příležitosti bude knihu používat.


V obou případech přiložte tablo třídy i se jmény - nezapomeňte i na mou maličkost.

Vypracování

Dobrý den,

dala jsem se tedy do vymýšlení kódové knihy...

 

Přebal:

Věřte nebo ne, asi bych kódovou knihu vyrobila pro každého uživatele zvlášť, aby k němu co nejvíce seděla. Někdo sbírá velké knihy vázané v kůži, jiný má malou knihovničku příběhů - obálku kódové knihy bych tedy přizpůsobila tak, aby zapadla do knihovny, kde bude založená. To důležité bych umístila na zdánlivě prázdné stránky (tedy psané nějakou formou neviditelného inkoustu).

 

Myšlenka knihy:

Celý návod na šifrování bych rozdělila na několik stránek po celé knížce, aby objevení jedné stránky nestačilo pro rozlousknutí. Základem by byla tabulka pro šifrování písmen, s vynecháním písmena Q, pomocí kombinací symbolů:

Nahoře tabulka, která by byla v knize, dole příklady zápisu písmen.

 

Následný zápis by byl proveden pomocí další tabulky (klidně rozházené po více stránkách knihy), na kterou by odkázalo zdvojení nějakého ze znaků, permutace znaků by probíhala ve skupinách po 9, kde by byl náhodně jako 10 znak vložený onen zdvojený znak, pokud by chyběl, platil by znak předchozí a vybrala se pouze devítice (přebytečná místa poslední skupiny by byla zaplněna náhodně z písmen, klamače by bylo možné napsat jako písmeno):

 

Pokud bych tedy šifrovala zprávu: "Toto je moje poslední esej. Kryptologie je fajn." Probíhalo by to takto:

 

Adresát by pak obdržel takovýto lísteček:

 

A luštil by následovně:

1) Označil by zdvojené znaky

2) Rozlišil by skupinky

3) Přepsal by  "klikyháky" na písmena podle tabulky písmen a "vytkl" ze skupinky zdvojený znak určující permutaci

 

4) Podle zdvojeného znaku by napsal čísílka permutace

5) Seřadil by písmenka podle čísel

6) Vyškrtal písmena Q a přepsal zprávu čistě:

Při šifrování jsem udělala chybu v jednom ze znaků - zpráva je i tak čitelná (psáno "move" místo "moje").

 

Uživatelé:

Pravděpodobně by museli být vcelku trpěliví a pozorní, ale po chvíli šifrování a cviku by byla kniha užitečná téměř pro kohokoliv. Nevýhodou je celkem zdlouhavý proces šifrování i následného čtení. Další výhodou i nevýhodou jsou symboly - ty lze sice psát různě (je vidět i v textu), ale není možno je psát na počítači. Knihu bych nedoporučovala pro šifrování tajných zpráv vysoké důležitosti, ale před běžnou populací nevlastnící knihu by měla šifra obstát - například před pošťákem, nebo vedoucími na táboře...

 

S tady je tablo třídy:

 

S pozdravem,

Newika Shelley Lovecraft