Soutěže 1481
Výuka 1517
Semináře 499
Nebelvír

Autor: Newika Shelley Lovecraft
Práce odevzdána: 4. 7. 2021 10:05
Soutěž: H.E.A.T.
Zadavatel soutěže: Hekatea Centaurix

Zadání soutěže

Hezký den,

H.E.A.T. je název roztomilého cvičení, kdy si ťapkáte po pásu tu ve více, tu v méně nakloněné rovině...

Pro mě novinka, která mě nadchla – což mi ovšem nijak nebrání po chvíli zoufale lapat po dechu a vzpomínat na tréninkovou scénu ze Star Treku:

Trenér (Tuvok): "Právě začínáme desátý kilometr..."
Cvičenec 1: "Už mám nohy jako z olova."
Cvičenec 2: "Musíte myslet na něco jiného."
Cvičenec 1: "Třeba na bolesti v ramenou?"

 

A zde se dostáváte ke slovu Vy – potřebuji myslet na něco jiného než na svou mizernou kondičku, naprostou neschopnost a posměch minutové ručičky na hodinách.

 

1) Vymyslete až 5 řad, které rozvíjejí zkratku H.E.A.T. buď pouze podstatnými jmény, nebo pouze přídavnými jmény, nebo pouze slovesy.

(Můžete tedy vymyslet např. dvě řady podstatných jmen a tři řady přídavných jmen – a slovesa zcela vynechat – nebo také pět řad pouze na slovesa nebo jakoukoli jinou kombinaci.)

 

2) Vymyslete až 4 věty nebo smysluplná slovní spojení, které by mohly vysvětlovat zkratku H.E.A.T.

 

3) Vymyslete až 3 řady, které rozvíjejí zkratu H.E.A.T v cizím jazyce – a připište mi i použitý jazyk a překlad, bez tohoto dodatku hodnotím kulaťoučkou nulou. ;)

(Zde se může jednat jak o slovní spojení, tak jednotlivá slova.)

 

4) Vymyslete až 2 sady vět (nejlépe motivačních, povzbudivých hesel), jejichž počáteční písmena prvních slov dají zkratku H.E.A.T.

(H.E.A.T. se tedy objeví nikoli ve slovech za sebou, ale pod sebou – dialog z úvodu by dal výraz "U.M.T.")

...pokud se Vám v této části podaří z vět vytvořit verše s pravidelným rytmem a rýmem, můžete se těšit na bonus.

 

5) Vymyslete 1 řadu citoslovcí, která by se mohla skrývat za zkratkou H.E.A.T.

 

Odměna – za každou sadu srpec, celkem tedy 11 srpců.

Za báseň (rytmickou, rýmovanou, pravidelnou) bonus 2 srpců.

 

Co nechci a nebudu odměňovat: jakékoli hrubé nebo silácké výrazy (věřím, že vulgarity jsou v hradních zdech tabu tak nějak samozřejmě), sexuální, fekální či jinak nepříjemný podtext.

Potřebuji něco hezkého, k čemu upnout myšlenky místo svého zoufalého sípání!

 

Kdo chce, může samozřejmě vypátrat i skutečný význam zkratky H.E.A.T., ale byla bych raději, kdybyste se spolehli spíš na svou fantazii.

 

Představivosti zdar!

Heky

 

Vypracování

Dobrý den,

tak jsem si soutěží zpříjemnila ranní procházku :)

 

1) Vymyslete až 5 řad, které rozvíjejí zkratku H.E.A.T. buď pouze podstatnými jmény, nebo pouze přídavnými jmény, nebo pouze slovesy.

 

Hravý - energický - aktivní - tvořivý

Hroch - emu - aligátor - tygr

Hýbat - excitovat - akumulovat - tryskat

Hojný - enormní - astrální - tantrický

Hydra - elementál - akromantule - testrál

 

2) Vymyslete až 4 věty nebo smysluplná slovní spojení, které by mohly vysvětlovat zkratku H.E.A.T.

 

Hezký Emil alokoval tuky.

Hrozivě elegantní astrolog tančil.

Hrabák eura absolutně trhá.

Hafoň Evžen absorboval trpaslíky.

 

 

3) Vymyslete až 3 řady, které rozvíjejí zkratu H.E.A.T v cizím jazyce

 

Hoch - empfohlen - anstrengend - tot -> Němčina (vysoký - doporučený - vyčerpávající - mrtvý)

Hôpital - esçargot - arbre - tortue -> Francouzštiba (nemocnice - šnek - strom - želva)

Hike - encounter - attend - trip -> Angličtina (výšlapovat / jít na výšlap - setkat se - účastnit se - zakopnout)

 

4) Vymyslete až 2 sady vět (nejlépe motivačních, povzbudivých hesel), jejichž počáteční písmena prvních slov dají zkratku H.E.A.T.

 

Jedna báseň motivační:

 

Hýbej se teď, skákej, ladně rychle!

Energicky skotač jak kulatá krychle!

Aktivitu projev a dostaneš odměnu.

Tou bude viděti v zrcadle proměnu.

 

A jedna nepřímo motivační, ale artušovská:

 

Hle, hlež, cizinče odjinud

Excalibur třímám i svatý grál

Ač již stár jsem a zapomenut

Této země jsem věčný král

 

5) Vymyslete 1 řadu citoslovcí, která by se mohla skrývat za zkratkou H.E.A.T.

 

Hýk - ehh - au - tfuj

 

S pozdravem,

Newika Shelley Lovecraft