Soutěže 1927
Výuka 2243
Semináře 759
Mrzimor

Autor: Tery Poe
Práce odevzdána: 20. 2. 2022 18:03
Předmět: Létání na koštěti, 1. A
Termín: 1. termín

Zadání domácího úkolu

Vyberte si nějaký jiný kouzelnický dopravní prostředek a zpracujte jej dle libosti.

Vypracování

Vážená pane McColline,

v příloze naleznete obrázek našeho skromného krbu a pokus o zobrazení plamenů po vhození letaxového prášku.

Koště2Koště2Koště2Koště2Koště2Koště2Koště2

S pozdravem

Tery