Soutěže 1936
Výuka 2273
Semináře 765
Nebelvír

Autor: Pavlína Lišková
Práce odevzdána: 19. 3. 2022 12:00
Předmět: Starodávné runy, 1. A
Termín: 3. termín

Zadání domácího úkolu

Vyberte si jednu ze tří možností:

 

A.

Nakreslete jedno z mytologických stvoření, které jsme si představili v hodině – a připište k němu, samozřejmě v runách, také jeho jméno. Váš podpis je pak doufám už samozřejmostí.

 

B.

Jak zní řecký výraz pro hada, který se zakusuje do vlastního ocasu? Co představuje?
K tomu vytvořte dva takové „hady“, vždy z deseti až patnácti slov:

  1. prvního jako slovní fotbal – slovo začíná posledním písmenem předcházejícího výrazu, závěrečné slovo pak končí počátečním písmenem prvního výrazu.
    Př. Had – drak – Kraken (mořská příšera) – Noh (pták Noh, jiný výraz pro gryfa).
  2. v druhém „hadovi“ se slovo od toho předchozího liší právě jedním (kterýmkoli) písmenem – a totéž platí i pro první a poslední výraz v řadě.
    Př. Had – hod – rod – rad (2. pád č. mn. od slova „rada“).

Výchozí slovo si vyberte podle vlastního uvážení.

 

C.

Najděte nebo vymyslete alespoň tři využití pro býčí (či kraví) roh, každé stručně popište, připojte zajímavost…

 

Vypracování

Dobrý den posílám vypracovaný úkol. Vybrala jsem si možnost A. S pozdravem Pavlína Lišková