Soutěže 1481
Výuka 1517
Semináře 499
Havraspár

Autor: Salesia Barbara Fialková
Práce odevzdána: 12. 2. 2010 23:04
Soutěž: Kouzelnické hrady, zámky a sídla
Zadavatel soutěže: George McBrave

Zadání soutěže

Nová edice soutěží. Vyhledejte mi veškeré informace o zámku "Vysoká hora".
Informace zpracujte a pošlete do daného termínu.
Minimální délka jsou 2 palce.

Vypracování

Zámek Vysoká hora se nachází na území Krkonošského národního parku. Jdeme ho přibližně tři a půl kilometrů severozápadním směrem od mudlovského města Špindlerův Mlýn. Zrakům mudlů je velice dobře skryt za pomocí zastíracích a odpuzovacích kouzel.

Historie
Roku 1066 založila na místě, kde se v dnešní době zámek nachází, zámožná kouzelnická rodina Lvouletovců tehdy malý letohrádek, kam se členové rodiny se svými hosty uchylovali pouze v teplotně příjemných podmínkách. V horách bylo po celé léto příjemně chladno, a tak to bylo ideální místo, kam se uchýlit před přílišným vedrem.
Za oficiálního zakladatele se počítá Vilém Lvouletovec, zvaný Zámožný.

Do roku 1574 odkoupil od tehdy už zchudlého rodu Lvouletovců letohrádek Edward Kelley, významný alchymista dvora Rudolfa II. O tomto faktu se však samozřejmě mezi mudly neví. Pobýval zde převážně tajně a za jeho dob se zámeček přeměnil spíše na pevnost, ve které provozoval své nejtajnější alchymistické pokusy a experimenty. V těch dobách se hrádku Vysoká hora přezdívalo spíše Pevnost hrůzy, neboť mnoho kouzelníků, kteří měli cestu okolo pevnosti na koštěti (jinak, než na koštěti nebo přemístěním není přístupná) slyšeli hrůzu nahánějící zvuky a křik.

Po smrti Edwarda Kelleye zůstala pevnost opuštěná a upadla v zapomnění. Chátrala po mnoho staletí až do počátku dvacátého století, kdy jí objevila skupina mladých kouzelníků. Psal se rok 1914 a v Evropě zrovna vypukla nechvalně známá první světová válka. Sedm mladých kouzelníků, jejichž jména se nedochovala, pobývali v pevnosti až do roku 1918, kdy válka skončila. Poté se spěšně odstěhovali pryč, neboť dle písemných záznamů, které se po nich na Vysoké hoře našli, v pevnosti strašilo.

Opětovně byla pevnost využita až v roce 1948, kdy se sem ke konci druhé světové války nastěhovala židovská kouzelnická rodina Axamannů, tehdy manželé Dušan a Věra Axamannovi a jejich pětiletá dcera Žaneta. Rodina vyhnala ze sídla všechny ghůly a jiné podvratné živly a přizpůsobila si jej k obrazu svému. Tak se z Vysoké hory během pěti let stal jeden ze skvostů českých kouzelnických sídel.

V současné době je zámek Vysoká hora stále ve vlastnictví rodiny Axamannových. Současný majitel, Ludvík Axamann, jej příležitostně pronajímá. V dobách, kdy není zámek pronajatý, je možné smluvit si v něm prohlídku se zkušeným průvodcem.

Architektura
V éře letohrádku byla Vysoká hora postavena v uměleckém kouzelnickém směru zvaném Aiodus. Tento styl se nachází v celé střední Evropě a je poměrně silně ovlivněn mudlovským románským slohem, potažmo antikou. (11. století)

Za doby Edwarda Kelleye byl letohrádek přestavěn na pevnost, která měla rysy mudlovského slohu zvaného Gotika. Postupně se však budova měnila, jak si jí noví obyvatelé přizpůsobovali svým potřebám a výsledná forma připomínala spíše mudlovský sloh zvaný Klasicismus.

Vrcholná forma zámku je stavěna v mudlovském barokním stylu (vnějšek). Projevuje se zde i mírný vliv empíru (vnitřní vybavení především).

Okolí zámku
Zámek je zcela odloučen od civilizace, přestože mudlovské turistické centrum zimní kultury se nachází jen cca 3,5 km jihovýchodním směrem (Špindlerův Mlýn) a v okolí je i pár dalších vesnic. Hrádek je situován ve velké výšce a proto se nedoporučuje návštěva lidem, kteří mají závratě. K pevnině je připoután pouze jednou svou stranou (a není to ta spodní). Zbytek jeho rovnováhy a bezpečnosti zajišťují po staletí prověřená podpěrná kouzla.

Zámek je očarován kouzlem odpuzujícím mudly. Nemá žádné venkovní prostory vyjma velkého nádvoří uprostřed stavby, na kterém se také nachází většina velice pestré a famózní vegetace. Nedoporučuje se z tohoto nádvoří vylétat na koštěti, neboť prostor nad ním je začarován neprodyšným kouzlem. Důvod je takový, aby nádvoří pro rostliny působilo jako skleník - V takové výšce by totiž mnoho z nich za normálních okolností nepřežilo.

Zámek má na severní části prostorný ochoz, ze kterého lze bezpečně vzlétnout. Také je to doporučovaná plocha pro odcestování či přicestování přenášedlem či přemístěním.

Mapa: [link]
Mapa podrobněji: [link]

S pozdravem,
Salesia B. Fialková