Soutěže 1936
Výuka 2273
Semináře 765
Nebelvír

Autor: Princess Star
Práce odevzdána: 16. 4. 2023 20:11
Předmět: Artušovské legendy, 2. A
Termín: 5. termín

Zadání domácího úkolu

Vyberte si jednu ze čtyř možností:

 

1.

Najděte český jednoslovný výraz pro boží soud a popište některé jejich druhy dokazování, tzn. uveďte nejen název zkoušky, ale i jak probíhala.
Připište také teorii, proč se čarodějnice neutopí – podle sira Bedivera ve filmu Monty Python a Svatý grál z r. 1975.

 

2.

Vraždění neviňátek najdeme (dokonce dvakrát) i v bibli a také z antiky známe hned několik bájí, v nichž se rodiče či jiní příbuzní snaží zbavit dítěte, aby nenaplnilo svůj hrozivý osud.
Stručně uveďte základní fakta alespoň o třech takových případech, ať z bible, nebo antiky.

Zkuste také vysvětlit, proč Artuš vynesl rozsudek nad všemi dětmi, které se narodily v daný čas, když přece přesně věděl, o kterém dítěti Merlinova věštba mluví.

 

3.

Znáte příběh o Odysseovi a Penelopě? Povídejte!

Zaměřte se prosím na paralely mezi oběma královnami, porovnejte jejich situaci a jednání… můžete samozřejmě přidat i vlastní názor.

 

4.

Jaké zásady (podle Vás) platily pro rytíře Kulatého stolu? Zveršujte jejich ideály například formou rytířské přísahy, inspirovat se můžete – ale rozhodně nemusíte! – třeba v mimořádném úkolu.
16–20 veršů.

 

Vypracování

Krásný den, madam Heky. :)

 

 

 

Pro domácí úkol jsem si vybrala zadání č. 4Jaké zásady (podle Vás) platily pro rytíře Kulatého stolu? Zveršujte jejich ideály například formou rytířské přísahy, inspirovat se můžete – ale rozhodně nemusíte! – třeba v mimořádném úkolu.

 


Rytířská přísaha

 

Slibuji na svou čest, na svoji duši,
na svoje brnění, co mi tak sluší,
za bratry ve zbrani budu vždy stát,
za krále Artuše hrdě se rvát.

 

V té naší partě jsme všichni si rovni,
jednání naše jsou vždy na úrovni,
jeden pro druhého by snad i dýchal,
zachránit bratra by každý pospíchal.

 

Všechny nás spojuje Kulatý stůl,
takové přátelství je zlatý důl,
slibuji, že budu rytířem čestným,
věrný že budu všem zásadám ctnostným.

 

Nezklamu důvěru, jež v mě byla vložena,
přísaha tímto je úspěšně složena,
slibuji, že na mne spoleh vždy bude
a krále Artuše ochráním všude.

 

 

 

S pozdravem
Princess Star