Soutěže 1936
Výuka 2273
Semináře 765
Nebelvír

Autor: Beteramis Athenodoros
Práce odevzdána: 14. 5. 2023 23:38
Předmět: Artušovské legendy, 3. A
Termín: 7. termín

Zadání domácího úkolu

Vyberte si jednu z možností (A–D). 

 

A.

Galahadův příběh využívá a variuje výrazné motivy z příběhu jiné postavy – které? Srovnejte, v čem se osudy obou postav podobají a v čem se liší.

 

B.

Na základě informací z hodiny porovnejte Galahada u Maloryho a u Sapkowského.

 

C.

Zjistěte víc informací o krvácejícím kopí (známém také jako kopí osudu) a vlastními slovy je sepište.

 

D. 

Vybarvěte jedno z vitrážových oken – grál, rytíře, anděla nebo holubici.

Ke zvolenému motivu stručně připojte, jak souvisí s dnešní hodinou.

[grál] – [zdroj, upraveno]

[rytíř] – [zdroj]

[anděl], [holubice] – [zdroj]

 

Vypracování

Artušovské legendy - 3.A

Beteramis Athenodoros

řádný úkol - 7.termín

 

 

Dobrý den, paní profesorko, dnes jsem si vybrala poslední zadání a vybarvila jsem holubici.

Holubice

 

A vybrala jsem si ji zejména proto, že si nejsem (jako u jediného obrázku) tak úplně jistá, co značí. Podle mne jde tedy o Ducha svatého, který stojí v pozadí za celým dobrodružstvím se svatým grálem - grál totiž očividně měl být objeven, aby potom mohl být (společně s kopím osudu) vzat onou tajemnou rukou na nebesa. Celý příběh je tak předem předurčený - a kým jiným tedy, že? Snad se tedy nepletu.

Mimochodem, dost mne překvapilo, že Galahad našel svatý grál na lodi. Já čekala merlin ví jaký úkryt a ono si to bylo připravené na vyplutí... =D

 

S úctou

Beteramis Athenodoros