Soutěže 1936
Výuka 2273
Semináře 765
Nebelvír

Autor: Meeshira Meeshees
Práce odevzdána: 29. 9. 2023 19:06
Předmět: Artušovské legendy, 1. A
Termín: 2. termín

Zadání domácího úkolu

Vyberte si jednu z variant (A–D)

A) Nakreslete nebo vybarvěte obrázek trojhlavého psa, kolem kterého musel Aeneas na své cestě do podsvětí projít. Připojte psovo jméno – a nezapomeňte se na obrázek podepsat.

B) Zveršujte Aeneovo vyznání lásky ke kartaginské královně.
Chci 20–30 rýmovaných veršů, v básni se musí objevit královnino jméno.

C) Popusťte uzdu fantazii a slovem (básní, vyprávěním) či obrázkem ztvárněte, jak by vypadala válka Růží, kdybychom ten název vzali doslovně.
Barvy však zachovejte podle historie a připojte také informaci, co představují.

D) Teoretická varianta aneb Hledej, Šmudlo – na spoustu zajímavých odboček už nám v hodině nevybyl čas, můžeme to dohnat zde (některé odpovědi najdete přímo ve výkladu, většinu nikoli)

 1. Napište jména tří základních autorů artušovského cyklu.
 2. Uveďte název středověkého eposu o hrdinovi, který bojuje s hrozivým Grendelem, poté jeho matkou – a nakonec podlehne v souboji s drakem.
 3. Uveďte název středověkého eposu o hrdinovi, který je synovcem Karla Velikého, vlastní nezlomitelný meč Durandal a zemře poté, co zaduje na kouzelný roh Olifant.
 4. Ve kterém roce a čí rukou padl Řím?
 5. Jak se říká původně keltským pěvcům, kteří zpívali o hrdinech z národních pověstí?
  Tito básníci často vystupují jako mluvčí lidu.
 6. Jak Řekové zdolali trojské hradby a dobyli město?
 7. Uveďte jméno římského autora eposu o Aeneovi.
 8. Jak se jmenovala kartaginská královna, které Aeneas slíbil nehynoucí lásku, načež ráno bez slůvka na rozloučenou odplul?
 9. Když Aeneas sestoupil do podsvětí, potkal tam strašlivého trojhlavého psa.
  Jak se jmenoval a jak ho Aeneas utišil, aby kolem něj mohl projít?
 10. Co znamenají slova „Et tu Brute“, kdo a v jaké situaci je zvolal (alespoň podle tradice proslavené Shakespearem)?
 11. Uveďte název pro středověké francouzské básníky a zpěváky, kteří na šlechtických dvorech opěvovali statečné rytíře, jejich hrdinské skutky a lásku ke krásným dámám?
 12. Kdo do poháru (či misky) zachytil Kristovu krev – svatý grál?
 13. Jak artušovský cyklus nazývá starého strážce svatého grálu? Posvátnou relikvii od něj získal Galahad, když dokázal správně odpovědět na jeho otázku.
 14. Co se zpravidla (mimo okruh artušovských příběhů) označuje jako „Vulgáta“?
 15. Která Steinbeckova díla skryla Knižní šifra pod obrázky A a B?

 

Vypracování

Dobrý den,

 

posílám obrázek