Soutěže 1936
Výuka 2273
Semináře 765
Hogwarts.cz

Autor: Nerys Heliabel Ghostfieldová
Práce odevzdána: 15. 1. 2013 22:17
Předmět: Kouzelnické instituce, 2. A
Termín: 9. termín

Zadání domácího úkolu

Jestli bude další ročník institucí, to je ve hvězdách. Nicméně stále existuje mnoho institucí, které jsme si neuváděli. 

Já po vás budu chtít, abyste se na jednu takovou zaměřili a pečlivě ji rozebrali ze všech stran. Nechávám na vás, o co půjde, tady máte volnou ruku. Jen půjde o něco, co sama neznám (tzn. instituce vámi vymyšlená). 

Celá práce bude mít minimálně deset palců (v případě obrázků minimálně osm), maximální rozsah je libovolný. 
Hodně štěstí! 


Vypracování

Glendaruelský institut pro experimentální magii

V oblasti Glendaruel (Skotsko) existuje institut pro experimentální magii. Jeho sídlo je před mudly chráněno zastíracími kouzly i poměrně bezpečným umístěním v rokli u řeky Ruel.. Sídlo institutu zabírá jak vnější pozemky, několik budov, tak i rozsáhlé podzemní prostory pod řekou a ve stěnách kopců.

1. Sídlo institutu

Glendaruelský institut pro experimentální magii (dále jen GIFEM z anglického Glendaruel’s institute for experimental magic) sestává ze tří nadzemních budov, kterými jsou hlavní dům, stodola a budka s výtahem do podzemí, kterou by mudlové pravděpodobně považovali za zcela obyčejnou kadibudku. Všechny tři prostory jsou od sebe oddělené kvůli bezpečnosti, neboť v hlavní budově se žije a jí a je tedy nutné ji chránit před vlivem nejrůznějších ulpělých magických nánosů, aby pak nádobí nechtělo vyrazit svému majitely zuby při pokusu sníst sousto od oběda atp. Stodola pak slouží k nejrůznějším pokusům s živými tvory (samozřejmě humánními pokusy), většinou se sem dostane nějaký ten exemplář zabavený Ministerstvem kouzel, který je neznámého původu a neznámých schopností. Pro každého takového zabaveného tvora je zde místo a dostatek péče, i když z historie institutu jsou známy i případy tvorů, kteří byli tak nepopsatelní a nebezpeční, že je bylo nutno izolovat na naprosto odlehlá místa mimo lidmi obývané končiny, za všechny zmíním případ s vytvořením „sněťruly“.
Kadibudka, jak už jsem naznačila, je četnými kouzly chráněný výtah do podzemních šachet a prostorů, kde se pracuje na výzkumech, objevech, testování a práci s nejrůznějšími kouzelnými formulemi, předměty a artefakty, s nacházením protikouzel a protikleteb, na zkoumání nejrůznějších účinků nově objevených a dosud neozkoušených lektvarů…
Oblast kolem budovy je silným zdrojem syrové magie, takže budova sama v mnohém nasála nejrůznější magické energie a přispívá tak k bádání v oblasti širokospektrálního využití magie jako takové.

2. Historie

Založení GIFOMu se datuje k roku 1897, kdy jeden z důležitých pracovníků ministerstva kouzel, šéf Odboru záhad, rozhodl, že je třeba pro speciální případy mít oblast, kam mudlové nepáchnou, která nebude ve středu obydleného Londýna, zkrátka, kde bude dostatek soukromí a dostatek možností experimentálně pracovat s magií všeho druhu. A právě on se stal prvním ředitelem institutu, jmenoval se Seolag Paddlewing.
Onen avizovaný případ sněťruly je vlastně jedním z prvních, které skrze institut a jeho stodolu prošly. Jeden bláznivý čaroděj tehdy navařil v jakémsi poblouznění několik nespecifikovaných lektvarů. Pod vlivem ohnivé whisky pak usnul, přičemž obsah z kotlíků spořádala jeho gravidní fenka koršpaněla Nebula. Na fence se nic neprojevilo, ale z jediného štěněte, které se jí narodilo, se stala nebezpečná zbraň. Když se štěněte majitel fenky dotkl, okamžitě se na jeho kůži objevila pokročilá sněť. Naštěstí ho stihli včas přepravit k Mungovi. Štěně s fenkou tak bylo převezeno do GIFOMu k pozorování a k hledání odpovědí na to, co vlastně za tvora vzniklo směsicí oněch neznámých lektvarů.
Institut za dobu své existence čelil nejrůznějším divným věcem a následkům nevydařených kouzel jednotlivců, které byly nad sílu Ministerstva kouzel. Mnoho o činnosti se ale běžný člověk nedozví, přeci jen, vše zde je experimentální, v pohybu, ve vývoji, jasné závěry o výsledcích a užitečnosti ústavu nelze snadno shrnout do nějakého celku. Institut také během těch desítek let čelil několikrát silné kritice, když v podzemí došlo k nehodě a mudlové z širokého okolí hlásili svým úřadům mohutné otřesy půdy, v této oblasti naprosto ojedinělé.

3. Aktuální stav

Podle dostupných informací zde pracuje pravidelně přibližně třicet čarodějek a kouzelníků, odborníků v nějakém odvětví, od alchymie a teorie kouzelných formulí až po odborníky na péči o kouzelné tvory a samozřejmě jednoho pracovníka se znalostí kouzelného kulinářství, aby zde vědci a badatelé neumírali hlady. Denní plán pracovníků je nabitý různými drobnými testy, pokusy, zapisováním výsledků pozorování, péčí o tvory, pokud zde nějací zrovna jsou, atp. Zkrátka, dá se říct, že institut je dosud jakousi externí odnoží Odboru záhad, která má svůj jasný cíl a která prokázala, že je pro kouzelnický svět užitečná. Z aktuálních projektů je prý na výsluní experiment „Vlčí chlup“, který se pokouší najít lék na vlkodlactví, něco silnějšího, než je stávající Vlkodlačí lektvar. Jak jsem ale říkala, najít nějaké naprosto jasné vyjádření, udělat rozhovor s pracovníky, to je věc takřka nemožná, takže jsem se o ni nijak zvlášť nepokoušela. Je pravděpodobné, že by tam studenta tak mladého, jako jsem já, asi ani nepustili. :) Nejsem zatím v ničem odborník.