Soutěže 1882
Výuka 2155
Semináře 736
Nebelvír

Autor: Connor Ian McBrownnies
Práce odevzdána: 31. 12. 2023 23:48
Předmět: Strašidlologie, 1. A
Termín: 8. termín

Zadání domácího úkolu

Konečně poslední úkol. Už jste se na to určitě těšili stejně jako já, takže nebudu otálet a rovnou Vám předávám zadání domácího úkolu.


V hodině jsem zmiňovala něco málo z legendy o Bludném Holanďanovi, ale jelikož jsem velký milovník legend a tajemna, chtěla bych, abyste si vymysleli vlastní krátkou legendu o nějaké strašidelné lodi.


Může se jednat o skutečnou loď, či Vámi vymyšlenou. Pokud si budete vymýšlet, napište mi o tom do úkolu poznámku


Délka opět minimálně 3 palce.

Vypracování

Běžný domácí úkol

Strašidlologie

 

Vypracování:


Pověst, kterou se vám pokusím dnes nastínit, je mnohem modernější, než je příběh o Bludném Holanďanovi. Je na vás, jestli uvěříte, nebo to budete považovat za pouhé řeči. Loď, o které bude řeč, je všem známý Titanic.

Možná se divíte, že se jedná právě o tenhle parník. Přeci jenom to není klasická loď, jako je pirátská nebo loď dobrodruhů a cestovatelů z románů. Tahle nešťastná událost má přeci své vysvětlení, ale přesto je vše jinak, než se jeví.

Ve zkratce se dá vše shrnout následovně: ledovec - srážka - hodiny teroru a strachu - potopení.
Tomu tak však není. Pro mudly se jedná o jednoduché a uspokojivé vysvětlení, pro kouzelníky nikoliv. Pravda musí být známa alespoň nám.

Faktem je, že ke střetu s kusem ledovce nikdy nedošlo. Co pak přivedlo loď ke zkáze? Pirátské lodi. Co ty v kultivovaném a pokrokovém 20. století dělají? Ničí životy ostatních. Lidská společnost se mohla na povrch zdát ve všech ohledech lepší, ale vzpomínáme si na krutost lidské rasy? První a druhá světová válka nebo válka mezi čaroději a mudly či bitva o Bradavice? Piráti jsou dodnes maličkost.

Trasa plavby byla všem známa a možností útoku mnoho. Toho využila i skupina pirátů pod označením Ministerstva kouzel ThatTitPir1912 (pro uchování anonymity není pravá totožnost známa. Možná nějaká větší konspirace?). Ti v noci využili prostředí a mlhy a na loď se nalodili. Nešli po cennostech, šlo jim o krev. Šli kajutu od kajuty, místnost za místností.
Máchali šavlemi, stříleli pistolemi, střelný prach byl všude. Krve bylo více než prachu. Žalostný řev se ozýval celou lodí. Muži, ženy a děti zažívaly nejhorší noc jejich života.

Šli poschodí po poschodí až dorazili ke kapitánovi Edwardu J. Smithovi. Moc se to o něm neví, ale jeho rodové linie sahají až ke kouzelnické krvi, a proto se v jeho rodině vyprávěly různé strašidelné příběhy s kouzelnickou tematikou. Dostal se k němu i příběh o Bludném Holanďanovi.

Kapitán svou loď nikdy neopustí! Smith byl děsivým děním zničen. Jeho lidé, cestující, přátelé, kteří vložili svou důvěru do jeho rukou, byli násilně vražděni jako dobytek na jatkách. Rudá spoušť v něm vyvolala nenávist, vztek. Pro nikoho nebylo záchrany, vrazi si bez trestu odejdou.

„Ne! Jestli Titanic padně, vy s ním také,“ prohlásil Smith. Vzpomněl si na právě zmíněnou historku o Bludném Holanďanovi a vyřkl: „Lidské bytosti na této lodi si nezaslouží klidu! Živí a mrtví propojeni spolu! Vrazi nechť navždy pykají za své činy a loď pohánějí vstříc novým obzorům! Ti, kteří přišli o život pro svou nevinnost smějí navždy v posmrtném životě užívat si radosti mořského prostoru! Dokud jsem kapitánem, kletba bude trvat!“

V tu chvíli jakoby se čas zastavil. Kletba vstoupila v platnost a od té doby se Titanic plaví po oceánu neznámo kam. O chod lodi se starají piráti. Udržují nablýskaná zábradlí a pracují v kotelně. Cestující ví o svém osudu, ale přesto užívají své nekonečné plavby. I po tak dlouhé době však na lodi panuje rozdíl mezi vrstvami obyvatelstva. Lidé se zkrátka asi nikdy nezmění...

Krátce po události se o všem dozvědělo Ministerstvo kouzel, které jako uspokojivé vysvětlení vymyslelo všem známé potopení lodi.

Jako můžou lidé být takové stvůry?

 

S pozdravem
Podpis