Soutěže 1944
Výuka 2273
Semináře 765
Zmijozel

Autor: Bibi Anne
Práce odevzdána: 8. 6. 2024 09:39
Předmět: Druidi a jejich umění, 2. A
Termín: 9. termín

Zadání domácího úkolu

V letošním roce nám dělalo společnost 15 zvířat: kos, jelen, laň, sova, orel, losos, zmije, kanec, prasnice, vlk, liška, havran, labuť, jeřáb a jestřáb.

Vyberte si jedno z nich, které bude Vaším průvodcem v eseji.

Všechny následující části jsou povinné.

 

A. Pohledem druida: kritické čtení

Přečtěte si znovu výklad k vybranému zvířeti a vypište z něj pět informací, které odpovídají jedné z následujících čtyř možností (nemusíte využít všechny, ale bylo by milé, kdyby se ve Vašem vypracování objevily alespoň dvě různé):

  1. Informace známá, to, co jste už věděli – k této informaci připište nějaké její rozšíření, které Vás k ní napadne.
  2. Informace, která odporuje tomu, co víte – k této informaci připište, jak by to mělo být správně.
  3. Nová informace – k této informaci připište, čím Vás zaujala, jestli Vám něco připomněla.
  4. Nejasná nebo naopak poutavá informace, která stojí za další pátrání, o které by stálo za to vědět víc – ano, přesně tak, připište, co jste se při svém pátrání dozvěděli nového, zajímavého.

 

B. Pohledem ovata: znám své zvíře (splňte obě části B1 i B2, v první výběr z variant 1a, nebo 1b)

B1a. Napište pět zajímavostí ke zvoleném zvířeti jako zoologickému druhu.

Pokud chcete psát číselné údaje, pak je vyjádřete také obrazně, inspirujte se třeba myší v Cimrmanově informačním šapitó, není však podmínkou.

B1b. Vytvořte ke svému zvířeti pětilístek, tj.:

1. řádek: název Vašeho zvířete

2. řádek: dvě přídavná jména, která popisují vlastnosti Vašeho zvířete

3. řádek: tři slovesa, která vyjadřují, co Vaše zvíře dělá

4. řádek: čtyři slova, která tvoří sousloví nebo větu a vztahují se k Vašemu zvířeti

5. řádek: jedno podstatné jméno, které vyjadřuje podstatu Vašeho zvířete.

B2. Na každé z karet byla společně se zvířetem vyobrazena i nějaká rostlina. Určete, která by to mohla být na Vaší kartě. Napadá Vás nějaký důvod, proč se na dané kartě vyskytuje právě tato rostlina, jak souvisí s Vaším zvířetem?

Rostliny pro výběr (v abecedním pořadí): břečťan, bříza, buk, cesmína, dub, jeřáb, jestřábník chlupáček, kakost, líska, pampeliška, pelyněk, rákos, rulík, sněženka, tis, vikev.

 

C. Pohledem barda: příběhy a písně

Uveďte svůj oblíbený příběh, píseň... nebo i obraz či sochu, máte-li, a stručně je popište, nejen o čem jsou nebo jak vypadají, ale především čím Vás zaujaly.

Nezapomeňte zdůraznit souvislost s "Vaším" zvířetem. ;)

 

D. Pocta Vašemu zvířeti – výběr z variant:

D1. Den s Vaším zvířetem

Vezměte si něco, co Vám bude Vaše zvíře připomínat (vytištěný obrázek, figurku, snítku spřízněné rostliny, cokoliv, co Vás napadne), a to noste celý den při sobě. Pokuste se všímat, jak se vlastnosti Vašeho zvířete promítají do světě kolem Vás nebo do Vašeho chování, ať vědomě, nebo nevědomě.

Svůj den a projevy Vašeho zvířete popište, včetně onoho předmětu, který jste si vybrali.

D2. Napište příběh o Vašem zvířeti

Dovolte zvířeti, aby pomohlo druidovi nebo aby jinak projevilo některou ze svých vlastností.

D3. Nakreslete nebo vytvořte (vymodelujte, poskládejte) své zvíře

Do svého obrázku nebo výsledné fotografie Vašeho modelu či origami zakomponujte i symboly toho, co zvíře představuje. Ty prosím představte (vysvětlete) v doprovodném textu.

D4. Vytvořte hádanku, křížovku či bludiště inspirované Vaším zvířetem

 

 

Vypracování

Dobrý den, slečno Heky,

 

dále uvádím vypracování závěrečné eseje z předmětu "Druidi a jejich umění".

 

A. Pohledem druida: kritické čtení

Jako zvíře, které bude mít průvodcem esejí, jsem si zvolila (jak jinak, když jsem ze Zmijozelu) zmiji.

  1. Informace známá, to, co jste už věděli – zmije je had. Může kousnout a zabít, ale její jed se používá i v léčení. Víte, že je nebezpečnější kousnutí od mláděte než od dospělého hada, protože mládě kousne naplno a ještě neumí svůj jed dávkovat?
  2. Informace, která odporuje tomu, co víte – zmije je spojená se sexualitou a plodností - v Hadologii jsem se dozvěděla, že je toto velmi závislé na přírodních podmínkách. Pokud zmije žije ve vyšších polohách, rozmnožuje se třeba až po několika letech. Jinak souhlasím s tím, že tvar zmije připomíná mužskou i ženskou lidskou bytost.
  3. Nová informace – zaujalo mne to, že zmiji nenalezneme v žádné jiné mytologii. Popravdě dosud jsem o tomto nepřemýšlela, jaká zvířata se v jednotlivých mytologiích objevují.
  4. Nejasná nebo naopak poutavá informace, která stojí za další pátrání, o které by stálo za to vědět víc – zaujal mne obrázek Asklépiovy či Aeskulapovovy hole. Proč má jedna pouze jednoho hada obmotaného okolo sebe, a ta druhá hady dva? Znamená ta druhá možnost spolupráce mezi lékařskými obory? Při  hledání jsem zjistila, že hůl s jedním hadem je symbolem lékařství, kdežto ta druhá je hůl Hermova, resp. Merkuova, která má dva hady a okřídlený vršek, a je symbolem obchodu.

 

B. Pohledem ovata: znám své zvíře (splňte obě části B1 i B2, v první výběr z variant 1a, nebo 1b)

 

B1b. Vytvořte ke svému zvířeti pětilístek, tj.:

1. řádek: zmije obecná

2. řádek: jedovatá, hbitá

3. řádek: leze, útočí, léčí

4. řádek: Svléká kůži, ne srdce!

5. řádek: Energie

 

B2. Na každé z karet byla společně se zvířetem vyobrazena i nějaká rostlina. Určete, která by to mohla být na Vaší kartě. Napadá Vás nějaký důvod, proč se na dané kartě vyskytuje právě tato rostlina, jak souvisí s Vaším zvířetem?

Domnívám se, že na obrázeku je vyobrazený břečťan. Má stejně štíhlé a dlouhé výhonky, takže připomíná zmijí tělo. Navíc se ovíjí okolo sloupu, takže připomíná hada, který obtáčí svoji oběť. Je vytrvalý a plný energie a života.

 

C. Pohledem barda: příběhy a písně

Mám ráda pohádku "O bílém hadovi". Vypráví příběh chudé dívky, která zachránila hada. Ten si na část dne mohl odložit svou kůži a stal se pak člověkem. Dívka ho měla ráda a myslela si, že když kůži spálí, tak už se had nebude moci zpět proměnit.

Ale on zmizel a dostal se do rukou zlé čarodějky. Dívka pak musela putovat a plnit různé úkoly, aby ho našla a zachránila.

Spojitost se zmijí: Zmije má schopnost prosmýknout se skulinami, stejně jako dívka se musela prodrat nástrahami, které jí čarodějka připravila. Jako si had svléká kůži, tak dívka musela vystoupit ze své komfortní zóny a vydat se do neznáma. Odhodila tak svůj dosavadní život, aby získala život nový plný lásky. Svou obětavostí vlastně prince vyléčila ze zakletí.

 

D. Pocta Vašemu zvířeti – výběr z variant:

 

D3. Nakreslete nebo vytvořte (vymodelujte, poskládejte) své zvíře

Do svého obrázku nebo výsledné fotografie Vašeho modelu či origami zakomponujte i symboly toho, co zvíře představuje. Ty prosím představte (vysvětlete) v doprovodném textu.

 

Obrázek složené zmije přikládám. Zmije je dlouhá a pružná. Červená barva znázorňuje její proužek na hřbetě. Má otevřenou tlamičku, aby každému ukázala svoje jedové zoubky. Zároveň má otevřené oko a čeká na příležitost, aby mohla založit zmijí rodinu a vytvořit tak známé "klubko zmijí".

 

Tím opouším prostředí Druidů a Vám přeji, aby jste si o letních prázdninách odpočinula a nabrala síly.

 

Děkuji za Vaše úžasné výklady. Je z nich možné vyčíst zápal pro věc a pocit odpovědnosti za každé vložené slovo.

 

Mějte se kouzelně,

Bibi Anne