Soutěže 1944
Výuka 2273
Semináře 765
Mrzimor

Autor: Viridis Am Reevesová
Práce odevzdána: 8. 6. 2024 01:36
Předmět: Knihomilství, 1. A
Termín: 9. termín

Zadání domácího úkolu

Zadání závěrečné eseje zní Knihomilské desatero.

Zamyslete se a sepište deset pravidel, kterými by se měl každý správný knihomil řídit.

Doporučený rozsah je 9 palců, pokud se rozhodnete esej vypracovat klasicky (deset pravidel a ke každému krátký slovní komentář), u kreativnějších vypracování může být samotný text trochu kratší - nejdůležitější je to, aby esej obsahovala 10 srozumitelných pravidel.

Vypracování

Dobrý den madam Cuthbert,

 

vítejte při čtení mé závěrečné eseje z Knihomilství.

 

Knihomilské desatero

Než do ruky vezmete tento list, vězte, že dočísti ho musíte, neboť je posvátným listem zván a nedočísti ho by byl knihomilský hřích. Nuž pojďme ukázati desatero, kterýmž řídit se musí každý čtenář a milovník knih.

1. Nejíš ni nepiješ nad knihou svou či půjčenou!

Ani nepomysli, že bys mohl výše uvedené porušiti. Sic tě stihne přísný knihomilský trest!

Mohl bys znehodnotit její krásně vedené stránky. Mohl bys pošpinit písmo, se kterým si dal někdo velkou práci. Mohl bys celkově znehodnotiti knihu, která si to nezaslouží. A tys přec milovníkem knih, tedy chovej se k ní s úctou!

2. Nenatrhneš, nepřehneš!

Každou stránku opečovávati budeš, neboť je to tvou povinností! Nikdy nedopustíš, aby měla kniha přehnutý roh, neboť to není vzhledné! Nikdy nedopustíš, abys jen růžek natrhl. Pokud uvidíš někoho snad, že by trhal knihu tvou či cizí, hned zasáhni. Ztrestej hříšníka a knihu mu okamžitě seber! Nedovol ubližovati knihám a oni se ti dobrou četbou odmění.

3. Neztratíš, neodložíš - vrátíš!

Každá kniha je pokladem, tedy není žádoucí jí někde nechávati, natož pak ji ztratit. Střež knihu jako oko ve své hlavě. Neodkládej ji na místa, která nejsou pro ni určena. Dbej na řádné vrácení na původní místo - do polic vlastních knihovniček či do velkých knihoven, kde se o ní postarají.

4. Neznalým nevypovíš

Nech každého, by knihu dočetl sám, nevypovídej děj, jenž sis přečetl dříve. Čekej tiše, abys pak společné téma mohl navrhnout a o knize se s ostatními bav, až i oni ji dočtou. Neb bys mohl tzv. "vyspoilérnout", co v knize se nachází. A to žádný milovník knih nechce! Proto drž jazyk za zuby, než Ti bude svoleno o knížce se baviti.

5. Nesuď knihu dle obalu, suď ji, až většinu si přečteš

Kniha zdá se ti dle obalu nudná? Nesuď! Vezmi knihu, začti se a až usoudíš, že většinu si přečetl, teprve dojdi k rozhodnutí, jaká ona je. Neboť obal může být nijaký, ale příběh v něm zase velkolepý. Pokud by snad byl obsah mdlí, s pokorou a úctou vrať knihu na její místo. Ač Tebe nezaujala, určitě zaujme někoho jiného.

6. Pokud snad čas nemáš na čtení knih - udělej si ho

Čtení je znakem inteligence, proto čti vždy a všude, i kdyby jen příručka by to měla býti. Dozvíš se tak něco nového, co přinese radost Tobě i přečtené brožurce. V knihách najdeš vše, co k životu je třeba - moudrost, pochopení, lásku, fantazii... proto čti každý den, ať ho prožiješ tak, jak se má.

7. Každá kniha záložku by míti měla

Mysli na svou knihu, kterou ozdobiti záložkou bys měl. Neboť to jediný způsob, jak zvědět, kde přestal si čísti. Nepoužívej nic, co by knize mohlo uškoditi. Jemný tenký čistý papír je ideální pomůcka k založení. Snad i ty pokreslené papírky, které vyvedené mají obrázky, by šly použít. Jen dej pozor, ať se barva z nich neocitne na vzácných stránkách.

8. Knihu k jiným účelům nepoužiješ

Nemlať, netop, nerozbíjej! Kniha slouží jen a jen ke čtení. Nedělej proto s ní nic, co by ji mohlo poškodit. Kniha není nástroj k ublížení. Kniha není nástroj k vytvoření tepla a už vůbec ne k rozbití výloh či k zabití osminohých.

Knihu jen ke čtení používej, neboť k tomu byla, je a bude určena.

9. Autora v úctě měj

Věz, že napsat knihu není žádný med. Každý autor na ní nechá spousty dní, než knihu shledá dokončenou. Někdy se dny i protáhnou v roky. Ač autorům je líto, že příběh dokončen není, nehudruj na ně, neboť oni pro čtenáře skvělý příběh chtějí. Proto jim dej čas a chovej v úctě autory, jenž si to jistě zaslouží.

10. Příběhy z knih si užívej

Každou kroniku, román, detektivku, fantasy, zkrátka každou knihu si velkolepě užívej, neboť byla psána pro Tebe, čtenáři. Příběhy ožívati budou, když čtenář započne četbu. Ať už budeš čísti o zvláštních tvorech, hrdinech či historii, tvá představivost Ti příběh vyjeví. Proto si užívej momentu, kdy do příběhu se ponoříš.

 

Než odejdeš od tohoto listu, stvrď svým podpisem, že chovati se budeš přesně dle výše uvedeného! Neboť tím, že si dočetl až sem, na Tebe uvalena kletba byla, která hlídá, zda Knihomilské desatero neporušíš! Střež se všeho, co by knihám ublížilo!

 

Děkuji za závěrečnou esej a přeji krásné prázdniny,

Viridis