Soutěže 1944
Výuka 2273
Semináře 765
Mrzimor

Autor: Viridis Am Reevesová
Práce odevzdána: 9. 6. 2024 00:16
Předmět: Upíři tak, jak je neznáte, 1. A
Termín: 9. termín

Zadání domácího úkolu

V první části bude Vaším úkolem zpracování mírové smlouvy mezi lidmi a upíry.  Jak proběhla příprava, jak samotné jednání, pokud jsou dohledatelné záznamy (vymyslete si je), můžete použít i ty.

Popř. můžete navrhnout jak vypadá samotná mírová smlouva.

 

Druhou částí závěrečné práce jest úvaha o nynějším a budoucím soužití mezi upíry a lidmi. Co by se stalo, kdyby jedna z ras měla navrh?

 

Hodně štěstí

Vypracování

Dobrý den madam Vianuevo,

 

vítejte při čtení mé závěrečné práce z předmětu Upíři tak, jak je neznáte.

 

První část:

 

Úvod

Mírové zasedání mezi upíry a lidmi se konalo v noci z 21. na 22. června roku 1815. Zasedání probíhalo ve Vídni. Lidé i upíři se shodli, že zahájit mír v době letního slunovratu je takovým symbolickým gestem. Navíc letní slunovrat je symbolem obnovy, očisty a odpočinku, kde odpočinek můžeme vnímat jako klid „zbraní".

Samotné jednání pak probíhalo v obrovském výstavním sále. Každá strana měla čtyři hlavní zástupce. Samozřejmě zde byli i svědci z obou stran, aby nedošlo k nějakému incidentu a smlouva byla podepsána řádně.

Příprava mírového jednání - přes den 21.6. 1815

Výstavní sál nabízel dvě oddělené místnosti. V jedné se nacházela zasedací místnost, ve které jste mohla najít několik židlí a obrovský stůl. Zde bylo vše připraveno na podpis smlouvy, jen co bude řádně přečtena.

Druhá místnost vybízela hosty k drobnému občerstvení a zábavě tedy až po podepsání mírové smlouvy. U nás bychom to nazvali: „Afterparty". Okna byla pro bezpečnost upírů zakryta nepropustnými závěsy, ač se smlouva podepisovala v noci... ten kdo by snad chtěl slavit až do ranních hodin, aby nepřišel k újmě. 

Co se týče občerstvení, to bylo rozděleno na dvě sekce. V jedné sekci byl stůl, na kterém byl obrovský džbán pln krve. V druhé sekci pak různorodé delikatesy i minizákusky.

Hodina „Há" aneb podepisování mírové smlouvy

Lidé i upíři, vzájemně, vstoupili do zasedací místnosti. Napětí se dalo málem i krájet... zástupci lidí se snažili tvářit neutrálně, zástupci upírů na ně shlíželi přísným pohledem. I když s mírovou smlouvou souhlasili, vypadalo to, jako by chtěli po někom skočit.

Podepsání bylo stvrzeno ministerským pracovníkem a uloženo do zapečetěného kufříku. Mírová smlouva poputuje na ministerstvo, kde bude uložena do archivu.

Večírek

Závěrečný večírek na oslavu podepsání mírové smlouvy mezi upíry a lidmi dopadl vcelku dobře. Dokonce se po několika drinkách lidé i upíři společně bavili. Nutno podotknout, že ani během večírku se nic nestalo, pokud snad nepočítáme pár natažených svalů z tancování na velmi zajímavou hudbu.

Vlastně se celý večer nic hrůzostrašného nedělo a vypadalo to nakonec, že si všichni dobře baví.

Závěr

Mírová smlouva byla skutečně odnesena na ministerstvo kouzel, kde byla uložena do archivu. Doufáme, že upíři ani lidé nebudou porušovat ustanovení, které jsou v jednotlivých článcích smlouvy.

Podařilo se mi, sehnat pro Vás kopii této smlouvy. Naleznete ji v galerii.

 

Druhá část:

Dle mého máme, alespoň my kouzelníci, s upíry vcelku dobrý vztah. Pokud jsem to správně vypozorovala, na hradě pár upírů máme a dokonce někteří z nich i vyučují! Nemyslím si, že by se snad ztráceli studenti a nacházeli se pak nedejmerlin vysátí. Nebo že by tu snad někdo studenty na upíry přeměňoval...

Co se týče mudlů, tam už si tak jistá nejsem... smlouva o míru byla podepsána již před tolika lety, možná bychom mohli upírům připomenout, že se smlouva nevztahuje jen na kouzelníky, ale i mudly. Což je ve smlouvě jasně řečeno!
Kdyby snad došlo k porušení smlouvy a jedna ze stran by měla navrch, hned by se zavedla potřebná opatření, které vyplývají ze smlouvy. Nejprve by se prošetřilo, zda o tom věděli nejvyšší z dané strany, nebo jde jen a pouze o provokaci nějaké skupiny. Dále by se postupovalo dle šetření... pokud by za to mohla celá rasa (tedy věděli by o tom i nejvyšší) nejspíše by započala válka, pokud by nedošlo k nějaké vzájemné dohodě a vyrovnání. Pokud by snad za to mohla skupina, vyřešila by si to rasa té dané skupiny pěkně u sebe.

 

Děkuji za závěrečnou eseje a přeji pohodové prázdniny,

Viridis