Soutěže 1944
Výuka 2273
Semináře 765
Nebelvír

Autor: Tarabas Orionis
Práce odevzdána: 18. 6. 2024 21:57
Soutěž: BcMe. CScM. Dik. hc. MagDr. RNDMr.
Zadavatel soutěže: Maya Prinz

Zadání soutěže

Dobrý den!

 

Stejně jako studenti, i fialoví sbírají body – akorát že místo kamínků do hodin za ně získávají různé tituly. Když jsem teď nedávno obdržela nový, došlo mi, že vlastně vůbec nevím, co znamená… a ať jsem hledala, jak jsem hledala, význam jsem nikde nenašla.

 

Proto vás prosím o pomoc. Nasaďte si detektivní čapky, vybavte se kapesními hodinkami a zjistěte (=vymyslete!), co znamenají kouzelnické akademické tituly. Rozepište mi je podobně, jako to můžete vidět i u mudlů. Jde mi hlavně o ten význam v češtině či slovenštině.

 

Abych vám to trochu ulehčila, sepsala jsem vám, s jakými tituly se na hradě můžeme setkat.

Za každý titul můžete získat jeden srpec, celkem tedy až 23 srpců. Můžete poslat jen část nebo všechny.

 

Těším se na vaše příspěvky!

Vypracování

1) ak.Č. - akorátní Čarodějka / Čaroděj (základní kouzelnický titul)

2) Bc. - Before Christ, "Před Kristem", titul se již neuděluje, uděloval se pouze v dobách před Kristem a to jako základní titul třeba ve starověkém Římě. Titul 1. stupně.

3) BcA. - Before Christ "Anni", "Před roky Kristovými", čaroděj/ka získal/a titul v době před 33. narozeninami. Titul 1. stupně.

4) BcM. - Baccalaureus Magnus - bakalářský titul v případě studia "na jedničku", tj. bez trollů a bez horších známek na vysvědčení než 1

5) BcMe., téže BcAl., BcRs., BcKs., BcBiH. BcMk. - titul 1. stupně udělovaný na balkánském polostrově v zemích mimo EU. Po vstupu do EU je nutno používat obecný titul ak. Č., či BcA. (pokud lze uplatnit).

6) CScM. - Celkem/celkom slušná čarodějnická/čarodejnícka míra/miera - doktorský titul udělován v minulosti (do r. 1989) zásadně na území ČR/SR. Nyní pouze Dr.M.

7) Dc. - Doctor - obecný "malý" doktorský titul bez zvláštní specializace. Podmínkou je odevzdání rigorózní práce (pro hogwarts.cz platí odevzdání několika CKÚ).

8) Dik. - Diktátor - udělován ministerstvím čar a kouzel ČR za zvláštní zásluhy ve vedení výuky české gramatiky a českého pravopisu. Navrhuje ředitel školy. Na Slovensku funguje podobně pod slovenským zřízením MK SR.

9) Dr.M. - Doctor Magnus - "velký doktorát", postgraduální studium, výzkum. Složení zkoušky KOZA nebo jiné zkoušky stejné důležitosti.

10) hc. - Honorabilis cantor - uděluje se za zásluhy v oblasti výuky po minimálně 10 odučených letech

11) MagDr. - Magister Doctor - obecný magisterský titul (vzdělání 2. stupně) bez zvláštní specializace.

12) M.A. - Magister Academicus - magistr akademických umění, uděluje se za specializaci v oblasti čarotvorby 

13) Mg.Č. - Magistr/Magister Čaroděj/Čarodej - udělováno v ČR/SR před vstupem do EU, nyní již pouze MagDr.  

14) MgM. - Magister Magnus - magisterský titul tzv. "na jedničku", tj. bez trollů a bez horších známek na vysvědčení než 1

15) Mn. - Mustum novum - udělován pouze mezi lety 476 a 1492 kouzelníkům za úspěšné ukončení prvního akademického roku

16) MrPh. - Magister philosophiae - magisterský titul se specializací v oblasti knihomolství 

17) NhHh. - někdy též N.H. - Nobilis Homo - uděluje ministr kouzel za výzkum v určité oblasti. Předchází nominací ředitele školy a schválení speciální ministerské rady.

18) N.m. - Nomen oMen - uděluje se pouze vybraným kouzelníkům po absolvování povinné školní docházky na základě jejich jména. Kupříkladu slečna "Vertaria Fialová" má jistě dobře nakročeno.

19) N.U. - Nuntius utilis - akademické ocenění za interdisciplinární přesahy.

20) pr.sp.M.u. - prophecie spiritus magnus usque - navždy velký prorocký duch, aneb akademický titul za akademické anebo významně praktické přínosy v oblasti věštění

21) RNDMr. - Rerum naturalium magicum doctor - doktor přírodních kouzelných věd - malý doktorský titul se uděluje po odevzdání rigorózní práce (CKÚ) v oblasti Lučby.

22) spc. - specialista - není akademický titul, slouží jako potvrzení vyučení v určitém oboru.

23) V.a. - Velox adiutor - speciální titul za vědecké úspěchy v oblasti úřední způsobilosti