Soutěže 1481
Výuka 1517
Semináře 499
Hogwarts.cz

Autor: Jane Patricia Vamos
Práce odevzdána: 23. 5. 2010 16:36
Předmět: Taroty, 2. A
Termín: 9. termín

Zadání domácího úkolu

Zkuste na A4 popsat vlastními slovy Cestu Blázna, tedy každou z 22 karet VA tarotu - můžete buď formou příběhu nebo postačí, pokud u každé karty vypíchnete její nejdůležitější významy, co se má člověk naučit?

Hodně štěstí!

Vypracování

Příběh o člověku, který se vydává na cestu, aby vykonal nějaké dílo či něco cenného nalezl, prostupuje dějinami lidstva ve všech jazycích a národech. Tento příběh nezíváme „Cestou hrdiny“, jehož známe z legend, pohádek mýtů a eposů jako např. Gilgameš, Odysseus, Popelka, Michael z Nekonečného příběhu nebo Frodo Pytlík z Pána prstenů. Všichni tito hrdinové prožívají svou „Cestu Blázna“ při které se setkávají se všemi 22 kartami Velké Arkány.

0. Blázen -
Na začátku cesty představuje karta samotného hrdinu. Mnohdy naivního a pošetilého. Ve své naivitě se lehkomyslně rozhodne k nějakému činu (vydat se na dlouhou a nebezpečnou cestu) aniž by si dobře uvědomoval, co vše tato cesta může skrývat za nebezpečí.
Ovšem karta Blázen jako jediná ze všech se může objevit kdekoli po hrdinově cestě. Ve starších tarotových sadách neměl Blázen žádné číslo a dnes má nulu, což značí jeho pohyblivost. Nemá žádné pevné místo. V průběhu Hrdinovy cesty představuje Blázen nejen jeho samotného (toho jakým hrdina býval na začátku), ale i osobu, která hrdinovy zachrání život či mu pomůže ve chvíli hrdinovy beznaděje. Tato osoba je často znázorňována nějakým hlupákem či královým kašparem nebo bláznem. Např. Frodo Pytlík měl svého věrného, veselého a trochu hloupého přítele Samvěda.

I. Mág -
Značí prvopočátek hrdinova počínání. Znázorňuje jeho aktivní jednání, kreativitu, komunikaci iniciativu, které je nutná k tomu aby se udržel na své cestě.

II. Velekněžka -
Dalším krokem je pochopit a naučit se spojovat protiklady. Jako je dobro a zlo, nebo život a smrt.

III. Císařovna -
Nyní na své cestě může hrdina poznat ženu a její krásu a mateřství. Ovšem Velekněžka mu také ukazuje lásku k životu a přírodě. Ukazuje mu tvořivost a dává mu pevnou půdu pod nohama.

IV. Císař -
Tady se hrdina setkává s mužskými aspekty života, s ochráncem nebo otcem (mimochodem v Pánu prstenů se Frodo v tuto chvíli setkává s Aragornem, mužským archetypem). Díky tomu nabude hrdina odvahy a sebejistoty.

V. Velekněz -
Velekněz hrdinu učí a školí, dává mu ponaučení. Díky tomu pak hrdina může duchovně růst. (Právě tady Frodo na Větrné hůrce rozdělá oheň a přiláká tak Prstenové přízraky přičemž jeden z nich ho pak bodne svým nožem, což vede k jeho onemocnění a málem i smrti, ale také k duchovnímu růstu a uvědomení si vnitřní pravdy a smyslu života).

VI. Milenci (Zamilování) -
Nyní dochází hrdina k  rozhodnutí. Toto rozhodnutí není promyšlené a je vedeno čistě srdcem. Hrdina teď za své rozhodnutí ponese zodpovědnost až do konce cesty. (Frodo se rozhoduje, že ponese prsten do Mordoru a vhodí ho Hory osudu)

VII. Vůz -
Nyní tedy hrdina směřuje ke svému cíly a opouští tak definitivně předchozí část života. Hrdina je připraven poprat se s osudem a s nástrahami, které ho na cestě čekají. Už ví, že cesta nebude tak lehká jak se mu na začátku zdála, přesto je odhodlán vše překonat.
VIII. Síla -
Zde stále převládá hrdinova chuť do cesty a radost ze života. Jeho vnitřní síla mu pomáhá překonávat překážky. Na hrdinu však stále čeká spoustu překážek.

IX. Poustevník -
Na své cestě je hrdina nucen hledět sám do svého nitra. Musí se vypořádat sám se sebou. Izoluje se od okolí a přemýšlí, hledá své vnitřní světlo, které jak se zdá pohaslo. (Frodo začíná uvnitř svého nitra bojovat s mocí prstenu)

X. Kolo štěstí -
Hrdina se snaží naučit vyrovnat se s osudem a s jeho proměnlivostí, kdy mu jednou štěstí přeje a jednou se ocitá na dně. Ocitl se v kole osudu, které zdánlivě nemá konce a není z něj východiska. Jakmile se něco podaří, vyskytne se další překážka. Východisko se ukrývá v srdci v nitru.

XI. Spravedlnost -
Hrdina se musí naučit odpouštět sám sobě a přijímat tresty osudu a světa. Musí se naučit být odpovědný za své činy a rozhodnutí. (Gandalf padá do propasti v Morii)

XII. Viselec -
Nyní je hrdina na své cestě spoután utrpením, bolestí a strachem. Ví, že musí jít dál, avšak sám toho zatím není schopen.

XIII. Smrt -
Hrdina musí v sobě nechat něco umřít. Musí se znovu postavit svému osudu a vydat se na cestu. Je nutné, aby se odprostil od předchozích prožitků a šel dál. (Frodo opouští Lotlorien a znovu se vydává na cestu)

XIV. Umění -
Hrdnina jedná s rozmyslem a trpělivostí. Pokračuje na své cestě a snaží se seberealizovat, aby zmírnil strach.

XV. Ďáběl -
Ďábel se snaží překazit hrdinovi vše, čeho chce dosáhnout. Neustále ho svádí a spoutává. Nyní dochází k úbytku hrdinovi síly a z jeho pravdy se může stát lež. (Frodo si poprvé nasazuje prsten, protože už nedokáže odolat jeho svodům. Dochází k bitce a rozdělení. V tomto příběhu nyní do hry vstupuje znovu Blázen v podobě Frodova přítele Sama a Frodo tak díky němu tuto chvíli překoná, a se Samem pokračuje v cestě.)

XVI. Věž -
Všechno se hroutí a zahaluje do temnoty. Ze situace zdánlivě není východisko. Hrdina se musí odprostit od předsudků a starých struktur aby mohl pokračovat dál. (Frodo se ztrácí v močálech, kde se musí odprostit od předsudků a nechat se vést dál zrádným Glumem.)

XVII. Hvězda -
Hvězda dává hrdinovy novou naději a vede ho svým svitem na jeho cestě. Je to pro hrdinu nový začátek a posílení vnitřní výzvy. (Frodo dochází k Branám Morie a zjišťuje, že tudy cesta nevede. Glum mu nabízí novou cestu a naději. Zdánlivě je vše na dobré cestě a Frodo tak získává vnitřní sílu dál se prát s prstenem.)
XVIII. Měsíc -
Z Hvězdy se stává měsíc. Hrdinu si vytváří iluze. Odmítá pravdu a ztrácí jasnou perspektivu. (Frodo se nechá zavést do doupěte Oduli, protože až moc slepě věřil Glumovi. Zde opět přichází Blázen v podobě Sama. Zachraňuje Froda a na chvíli za něj nese jeho břímě – prsten.)

XIX. Slunce -
Přichází okamžik nové naděje, pocit štěstí a blaha. (V Mordoru na chvilku vysvytne Slunce a přinese Fredovi novou naději a sílu)

XX. Poslední soud -
Hrdina je již téměř na konci své cesty. Zde dochází k poznání a probuzení. Po velké námaze je na konci a nyní musí udělat poslední krok, dojít k poslednímu rozhodnutí nebo soudu. (Frodo se konečně dostane k Hoře osudu. Je na pokraji svých sil a stojí nad propastí prstenem v ruce. Probíhá v něm poslední boj, ve kterém prohrává a nasazuje si prsten. Jen díky zrádnému Glumovi, který mu ukousne prst, přežije, a svůj úkol splní.)

XXI. Vesmír -
Hrdina je na konci své pouti. Vše je hotovo a přichází nový život, harmonie, štěstí. Z hrdiny je jiný člověk. Došlo k rozvoji jeho osobnosti a k uvědomení, že hmotný svět je pouze nástrojem nikoli účelem. (Z Froda se stává nový člověk. Dopíše knihu a odplouvá s elfi do země Neumírajících.)