Soutěže 1281
Výuka 1257
Semináře 422
Hogwarts.cz

Autor: Any Dawson
Práce odevzdána: 4. 4. 2014 23:35
Soutěž: Básnivý Babylon
Zadavatel soutěže: Queti Sylie

Zadání soutěže

Forma básně - libovolná rýmovaná, téma - jaké chcete, jazyk: kombinujte verše psané česky (slovensky) a verše napsané anglicky.

 

Podmínkou je, že vše se bude s něčím rýmovat - a v každé dvojici/vícetici rýmujících se veršů bude některý česky a některý anglicky.

Jazyky míchejte zhruba půl na půl - přesně řečeno v celku nebude méně než 1/3 počtu anglicky a méně než 1/3 počtu veršů česky,

Max rozsah 20 veršů v jedné nebo více menších básních dohromady.

Vypracování

There is my another typical night,

kdy opravdu chci jít jen spát,

I can't, but what I might,

trochu rychleji a líp teď psát.

 

Oh, that luxurious feeling, which sleeping brings,

já zahrabána v překladech, sotva vnímajíc,

trying to find my stronger part,

ne, prostě nemůžu jít teď spát.

 

Půlnoc odbila, já stále bdím,

that German homework is so mean,

but I have to have it by morning class,

proč takové nároky na nás klást?

 

One in the morning and I'm in the middle,

tohle je moc, už nejsem tak v klidu,

few more sentences are to be done,

ale když je na to člověk sám,

feeling hopeless more and more,

tohle je opravdu otřesný mor,

Ok. That's it. Screw this shit,

usínám v posteli, je mi hned líp.