Soutěže 1110
Výuka 949
Semináře 355
Nebelvír

Autor: Hekatea Centaurix
Práce odevzdána: 27. 4. 2014 15:05
Předmět: Kryptologie, 3. A
Termín: 6. termín

Zadání domácího úkolu

Pořešte zajímavě téma "Ódin".
Nezajímají mě žádné nudné texty!

Například:
Namalujte kramářskou píseň, alespoň o 4 obrázcích a alespoň jednou větou ke každému obrázku popište, na co se dívám.
Pořešte jako báseň - třeba hrdinskou – alespoň 5 slok po 4 verších.
Nebo vymyslete vlastní nápadité řešení, třeba znázornění jeho života na časovou osu a ke každé události malý obrázek...

Vypracování

Dobrý den, madam,

posílám svůj pokus o kramářskou píseň – kéž se Vám zalíbí. :)

S výjimkou úvodního čtyřverší jsou ostatní sloky součástí obrázku.

S pozdravem
H. Centaurix

 

Překrásné dámy i vy tam, páni,
přistupte blíže, všichni jste zváni,
poslyšte píseň, jak bohů všech král,
sám Odin – Všeotec, moudrost získal.

kramářská píseň

Poznámka k podobě stromu: Jasan / Strom světa / Yggdrasil měl prý tři kořeny a pod každým z nich se nacházela vzácná studna, u jedné se svíjí klubko hadů, z nichž nejhroznější je Nidhögg (Zuřivě útočící), drak, který okusuje kořeny stromu, na hladině u studny Urd, Osudu, plavou dvě bělostné labutě a třetí, Mímiho studnu, zase napájí pramen moudrosti a vědění. V koruně Yggdrasilu sedí moudrý orel a vyhlíží možné nepřátele – veverka Ratatosk (Hlodalka) pak hbitě pobíhá mezi orlem a drakem a pomluvami je štve proti sobě.

kramářská píseň

Poznámka k obrázku: Z Mímiho study vykukuje darované/obětované Odinovo oko, nahoře se klene kořen Yggdrasilu a svítí tam hvězda – v tu se prý nakonec proměnilo ono Odinovo oko. (Než jsem sáhla po pastelce, mohla to být i sněhová vločka na znamení toho, že tento kořen vede do Utgardu, země Obrů z Jinovatky.)
Vedle studny jsem nakreslila roh Gjallahorn, jímž si obr Mími (či Mimir), ztělesněná paměť a rádce bohů, denně nabírá kouzelné vody k napití. Roh ovšem patří Heimdallovi - ten si jej od Mímiho vyzvedne, až bude světu hrozit nebezpečí, aby na něj zatroubil a povolal všechny věrné do boje.

K Mímiho studni sestoupil Odin, aby pochopil, co mínily Norny (sudičky, Urd a její dvě sestry) svými slovy o ragnaröku, soumraku bohů.

kramářská píseň

Vysvětlivky k obrázku: ústřední motiv poháru je třeba chápat jako "básnickou licenci", obr Suttung, který medovinu básníků vlastnil, ji měl rozlitou do tří misek.
Odin se do "domu" (či sluje) obra Suttunga vetřel v přestrojení jako Bölverk (Zlo konající), s obrovou dcerou Gunnlöd, strážkyní básnické medoviny, poté strávil tři noci, za které si pak vymínil tři doušky onoho vzácného nápoje – každou misku pak do poslední kapky vypil jediným douškem. Pak se proměnil v orla a uletěl, aby ho Suttung nechytil, a medovinu pak za branami Asgardu "vylil" do připraveného soudku, přičemž něco mu vyšplíchlo i v zemi lidí.
Dvojice v popředí představuje Odina/Bölverka a Gunnlöd v objetí, v pozadí je pak uplakaná tvář podvedené Gunnlöd.

Poznámka k veršům: Kvasi byl skřítek, kterého stvořily smíchané sliny Asů a Vanů, oplýval svou moudrostí – přesto však byl zrádně zabit a jeho krev byla smíchána s medem, čímž vznikla vzácná básnická medovina.

kramářská píseň

Na obrázku: dva Odinovi havrani, Hugin (Myšlenka) a Munin (Paměť).