Soutěže 1205
Výuka 1130
Semináře 404
Mrzimor

Autor: Nazarea Cuthbert
Práce odevzdána: 6. 10. 2014 19:27
Předmět: Lektvary, 1. A
Termín: 3. termín

Zadání domácího úkolu

Napište báseň o tom jak správně čistit kotlík.

Minimálně 12 veršů (řádků)

Vypracování

Čisti kotlík, čisti, špína se ti vymstí

Kdo chce dobrý lekvar míti
musí kotlík vyčistiti
nemáš-li v něm čistou vodu
těš se drahý na nehodu
špína v lektvar když se vstřebá
- proto vydrhnout ho třeba! -

Vezmi vodu pěkně teplou
pusť se do drhnutí s vervou
každé špíně dej tak vale
stejně velké jako malé
nechť se kotlík leskne
- jinak příští lektvar třeskne! -

Několikrát opláchnutí
opakuj vždy s velkou chutí
až když voda odpadová
vypadá tak jako nová
můžeš býti spokojen
- na příště si vyzbrojen -