Soutěže 1936
Výuka 2273
Semináře 765
Hogwarts.cz

Autor: James Watfar
Práce odevzdána: 5. 10. 2014 15:26
Předmět: Soví orákulum, 2. A
Termín: 2. termín

Zadání domácího úkolu

Tématem mimořádného úkolu budou hříchy a prohřešky proti Desateru sovích přikázání. Volte jedno z následujících zadání: 

1. Nakreslete jednu z hříšných sovích maket z hodiny. 

2. Vyberte si jeden hřích související s jedním z přikázání a vciťte se do jeho personifikované podoby. Napište drabble, v němž bude tento hřích promlouvat k potenciálním hříšníkům, kde se představí a přednese svůj apel na soví majitele. 

3. Je to překvapující, ale Desatero sovích přikázání není dílem Orákula; je dílem kouzelníků. Sepište příběh čaroděje či čarodějky, který/á desatero sovích přikázání sestrojil/a. Kdo to byl, jaký byl jeho/její život, proč zrovna on či ona přinesl/a sovidoucím tuto protihříšnou osvětu? Alespoň 3,5 palce.

Vypracování

Vybral jsem si zadání druhé a hřích k přikázání rovněž druhému, tedy přečin prodání sovy. Je to hřích výmluvný, myslím, že by na svou stranu strhnul nejednoho zatvrzelého milovníka sov.

 

Já, můj milý zbohatlíku, jsem nejkrásnější ze všech hříchů, jsem tady když chudoba tě čeká, se mnou tě bída nevyleká! Nedbej těch zlých a zrádných slov, že ve zlato se změnit nesmí peří sov, že hříchem snad je směnit soví švitoření, za stříbra třpyt, vždyť nad něj není a v sovách leží v pravdě jmění, jen považ úspor za krmení! Naslouchej mým radám, nech mne ať se vkrádám do mysli kde místa není, pro blouznivce a jejich snění, o tom, že se nemění sova v drahé kamení. Máš-li, prodej, na sovách to není zrada, vždyť štědré srdce si to žádá!

 

Ehm, možná bylo zadání myšleno právě naopak, a mělo se nabádat k dodržování, ale takhle se mi to lí... totiž, takto mi to úplně náhodou nezávisle na vlastní povaze vyšlo.