Soutěže 1927
Výuka 2243
Semináře 759
Hogwarts.cz

Autor: Andrew Uroboros
Práce odevzdána: 28. 9. 2014 20:21
Předmět: Literární seminář - poezie, 4. A
Termín: 2. termín

Zadání domácího úkolu

Vyjádřete svůj názor na nějaké aktuální téma prostřednictvím básně. Rozsah jako vždy.

Vypracování

kdysi tu bylo živo jak na perském trhu

všude křik, smích a pláč

štěkot psů

řev maguára

zpěv ptáka​

když o mladé se pilně stará

vůně květin a dobrého jídla

​milostné sténání

poslední výdech

velrybí sonáta

v podmořských rýmech​...


​pak z​a víčky viděl jsem slunce jak rudne

hned vedle něj malý černý stín

​neduněl

nehřímal​

jen​ všechno živé

pohřbil svým dechem​ kamenným


už není tu živo jak bývalo kdysi

stačila chvíle a všechno je pasé

ztuhle tu leží i těla krysí​

a

budoucnost nevěří včerejší kráse