Soutěže 1936
Výuka 2273
Semináře 765
Hogwarts.cz

Autor: James Watfar
Práce odevzdána: 3. 12. 2014 23:26
Předmět: Literární seminář - poezie, 4. A
Termín: 7. termín

Zadání domácího úkolu

Abyste nevyšli ze cviku, dáme si nějakou báseň v libovolném stylu podle obrázku. Vyberte si jeden ;) 

 

Vypracování

K obrázku druhému. Ale to jde poznat.

 

Na housle dívka hrála,

v kamenném chladném sále,

a její hudba u srdce hřála,

vždyť bylo bez hudby zchřadlé,

 

hrála a tóny strašlivě hřály,

z ozvěny vlasy na hlavě stály,

z plamenných zvuků ohnivá záře,

vrhala světlo na horké tváře,

 

hrála a struny se divoce chvěly,

a noty oheň rozlítily,

s vysokým tónem přestal být smělý,

ukrutnou sílu do něj vlily,

 

hrála a vlasy na hlavě vzplály,

s šatem si hladové plameny hrály,

k hudbě se přidalo falešně,

úpění strašné bezděčně,

 

nehrála a housle v popelu chladně stály,

zas vzplály by rády, jen kdyby hrály